Onze partnerships

Via partnerships bouwen we onze sectorkennis verder uit.

Om ondernemers en vrijberoepsbeoefenaars kwalitatief advies te kunnen bieden, is voeling met onze beroepsgroepen onontbeerlijk.

Onze medewerkers kunnen altijd terugvallen op hun eigen ervaring en die van hun collega’s uit alle SBB-kantoren. En via formele en informele samenwerkingsverbanden met verschillende beroepsverenigingen en andere organisaties diept SBB de specifieke sectorkennis nog verder uit. We bieden hun leden opleidingen en eerstelijnsadvies, leveren sprekers op infosessies en schrijven sectorspecifieke artikels voor hun vakbladen.

Zo creëren wij een win-winsituatie voor onze klanten en voor onze partners.