Herbekijk het webinar: wat zal er veranderen na de hervorming zoogkoeienpremie?

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

Met het nieuwe GLB in aantocht zullen er veel dingen veranderen, waaronder ook de gekoppelde inkomenssteun. Om in aanmerking te komen voor deze hervormde zoogkoeienpremie in 2023 zal je als landbouwer moeten voldoen aan zowel instap- als subsidievoorwaarden.

De gekoppelde inkomenssteun, hervormde zoogkoeienpremie, zal in 2023 niet meer gebaseerd zijn op quota, maar wel op instapvoorwaarden. De instapvoorwaarden houden in dat je als landbouwer het areaal blijvend grasland op je bedrijf moet behouden én minstens 20 punten moet behalen door een combinatie van duurzaam graslandbeheer, ruwvoederproductie en -diversificatie. Daarnaast zijn er nog verschillende subsidievoorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie (bv. minimum 14 kalvingen, toegang tot weide van 15 mei tot 15 september …). 

Herbekijk het webinar

In deze video leggen we je het nieuwe systeem en de belangrijkste aandachtspunten van de gewijzigde zoogkoeienpremie uit.

De informatie in dit webinar is onder voorbehoud en afhankelijk van definitieve goedkeuring door de overheid. De voorwaarden en de berekeningen kunnen dus nog wijzigen. 

 

Meer weten?

Heb je nog vragen na het bekijken van dit webinar? Contacteer dan je SBB-adviseur.