Stoppersregeling voor varkenshouderijen: wat moet je weten en hoe bereid je je voor

Jan Meykens
Omgevingsadvies

De Vlaamse overheid zal actief de varkensbedrijven die op basis van hun gegevens in aanmerking komen, hierover inlichten. De minimumdrempel om deel te nemen aan de regeling is een impactscore van 0,5%. Ook als je geen brief krijgt maar jouw eigen berekening geeft een impactscore van meer dan 0,5% kan je deelnemen. De landbouwbedrijven met de hoogste impactscore krijgen voorrang binnen het voorziene budget van 200 miljoen euro. Indien je ook een sloopvergoeding aanvraagt, wordt je impactscore verdubbeld en heb je een grotere kans om een selectie te krijgen.

 

Via deze pagina kan je zelf je impactscore berekenen en vind je ook een instructievideo met toelichting hierover. 

 

Hieronder zetten we enkele punten op een rij om rekening mee te houden als je wil deelnemen.

Soorten vergoedingen en fiscaliteit

Er zijn 2 vergoedingen voorzien:

 • een vergoeding voor de exploitant voor het stopzetten van de varkens,
 • een vergoeding voor de eigenaar van de stal voor het slopen van de gebouwen en de erfverharding.

Alle vergoedingen zullen ook belast worden. De stopzetting kan je per stal aanvragen. Je hoeft de stopgezette stal ook niet te slopen. Wel moet je de binneninrichting verwijderen.

De vergoeding wordt berekend op basis van de stalbezetting zoals opgenomen in de mestbankaangifte van het jaar 2021. Zo zijn er per diercategorie verschillende vergoedingen:
 

Stopzettingsvergoeding (euro/dier)
Beren en zeugen (inclusief biggen met een gewicht kleiner dan 7 kg) 855 euro
Andere varkens (vanaf 20 kg) 154 euro
Biggen (7-20kg) 45 euro

De sloopvergoeding bedraagt 40 euro/m² voor een stal. Voor de aangrenzende erfverharding is er 8 euro/m² voorzien. De sloopvergoeding kan je combineren met premies voor het verwijderen van asbest zolang de totale subsidie niet meer is dan de verwijderingskost.

 

Sloopvergoeding (euro/m²)
Stal 40 euro
Aangrenzende erfverharding 8 euro

Belangrijke voorwaarden

Aan deze regeling zijn wel enkele belangrijke voorwaarden verbonden:

 • Je mag nog niet gestopt zijn op het moment van de aanvraag.
 • Je bedrijf beschikt over de nodige vergunningen.
 • Je moet ook de bijhorende nutriëntenemissierechten inleveren.
 • De afgelopen jaren moeten er correcte aangiftes ingediend zijn en een normale dierbezetting geweest zijn.
 • Je mag op de betreffende exploitatie geen vergunning meer aanvragen die zou leiden tot een verhoging van de NH3-emissies (ten opzichte van de situatie na de stopzetting).

Ook zijn er voorwaarden die je na de stopzetting moet naleven. Zo wordt het volgende verwacht:

 • Wanneer de stallen niet worden gesloopt en niet verder gebruikt worden voor landbouwactiviteiten, moet er worden voldaan aan de wetgeving over de zonevreemde functiewijziging. Er moet dus een functiewijziging worden aangevraagd en verkregen zijn op het moment dat de nieuwe functie van start gaat. De nieuwe mogelijke functies van de stallen zijn dus gelimiteerd.
 • Er mogen dus geen dieren meer in de stallen gehouden worden en je moet dan ook de aanwezige stalinrichting zoals voeder- en waterinstallaties verwijderen.
 • Bij het slopen van de stallen moet je ook het volledig wettelijk vastgelegde traject volgen. Meer info over het slooptraject vind je in onze wegwijzer 'Sloop: van vergunning tot sloopattest'.
 • Indien je de sloopvergoeding aanvraagt, moet je ook de kelders verwijderen en het terrein terug aanvullen met VLAREBO-conforme grond.
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet je binnen het jaar stoppen.

Welke voorbereidingen kan je nu al treffen?

Gelet op de korte aanvraagperiode is het zeker aan te raden om nu reeds alle niet-verstreken vergunningen met bijhorende plannen (bouw & milieu) te verzamelen en indien nodig op te vragen bij de gemeente of de provincie voor de stallen waarvoor je de regeling wil vragen. Onder meer deze zaken moet je immers toevoegen bij de aanvraag.

 

We houden je graag op de hoogte

SBB volgt de verdere ontwikkeling omtrent de vrijwillige stopzettersregeling op. Daarom organiseren we een webinar op het moment dat de regeling definitief is waarin we alles verduidelijken.

Heb je intussen vragen, neem dan contact op met jouw SBB-adviseur.