Heb je landbouwschade opgelopen door wateroverlast? Neem dan meteen de nodige maatregelen!

Amelie Grammen
Financieel-strategisch advies

1. Rampenfonds & brede weersverzekering 

Heb je een brede weersverzekering afgesloten? Neem dan zeker contact op met je verzekeraar voor de geleden schade in je verzekerde teelten. 

Om aanspraak te maken op een tussenkomst van het Vlaamse Rampenfonds bij een eventuele erkenning, is het noodzakelijk om: 

  • een brede weersverzekering afgesloten te hebben in 2022 voor minimaal 25% van je areaal; 
  • te beschikken over een vaststelling van deze schade, hetzij door een schattingscommissie, hetzij door een expert.

 

Meld je opgelopen schade bij het Rampenfonds

Je dient de opgelopen schade ook te melden bij het Rampenfonds om te bepalen of de voorwaarden voor een ramp voldaan zijn. Je hebt als schadelijder 60 dagen de tijd hiervoor. Let op, zo’n schademelding is géén aanvraag tot een vergoeding. Je kan een betalingsvergoeding pas aanvragen na een eventuele erkenning als ramp door het Rampenfonds. 

2. Samenroepen van schattingscommissie: laat je schade vaststellen 

 Je dient je geleden schade kenbaar te maken per aangetekend schrijven of per mail met ontvangstbevestiging gericht aan de schattingscommissie van de gemeente waar de percelen gelegen zijn, zo vlug mogelijk. Bijgevoegd een ontwerp voor de aanvraag schattingscommissie, opgemaakt door Boerenbond. 

Het is belangrijk dat, als je de beslissing neemt om de schattingscommissie te vragen, je dit doet voor alle gemeenten waar je die teelt hebt, zowel de verzekerde als de niet-verzekerde percelen. 

3. Documenteer 

Neem foto’s van de geleden schade per perceel. Doe dit ook door rekening te houden met eventuele vaste herkenningspunten (huis, bos, …) zodat de link met de verzamelaanvraag eenvoudig gemaakt kan worden. Zorg ook voor jezelf dat je na enkele maanden nog kan uitleggen welke foto’s bij welke percelen horen.  

Deed je kosten in een poging om je oogst te redden? Bijvoorbeeld door iets uit te graven waardoor het water sneller zou wegtrekken? Houd dan de bewijsstukken van die kosten bij. 

4. Verplichtingen agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten 

Heb je agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten afgesloten en zijn deze teelten ten gevolge van de hevige regenval volledig vernield? Neem dan contact op met de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van je provincie en breng ze op de hoogte. 

Meer info? 

Heb je nog vragen over de maatregelen die je kan nemen? Aarzel niet om in tijden van nood contact op te nemen met je SBB-adviseur om de nodige informatie in te winnen.