Alternatieve waterbronnen: welke gebruik ik het best op mijn bedrijf?

Sara Kelchtermans
Omgevingsadvies

Een interessante website voor land- en tuinbouwers met allerhande info over water is www.waterportaal.be. Hier kan je per sector de informatie nalezen over het verbruik in Vlaanderen, de kwaliteitseisen voor de specifieke sector en de mogelijke waterbronnen die je voor de verschillende toepassingen op je bedrijf kan gebruiken. Al deze info wordt duidelijk weergegeven in tabellen. 

Oppompen van grondwater

Voor het oppompen van grondwater heb je een omgevingsvergunning nodig. Bijzondere aandacht gaat bij de vergunningverlening naar winningen uit kwetsbare watervoerende lagen, of in de nabijheid van grondwatergevoelige natuur. Alternatieven kunnen zich dan opdringen. 

Meer grondwater oppompen dan je vergunde hoeveelheid is niet toegelaten, dit wordt dan ook gecontroleerd. Bij een overtreding wordt een PV opgesteld. De sanctie is een geldboete maar bijkomend kan er ook een vermogensvoordeel opgelegd worden, dit kan oplopen tot 2 euro per m³. De overheid kan hiervoor tot wel vijf jaar teruggaan. Het is dus aangewezen om de eindtermijn van jouw vergunning in het oog te houden en op te volgen of de vergunning nog toereikend is.

Waterbronnen

Bij het gebruik van een waterbron is de kwaliteit zeer belangrijk. Voor alternatieve waterbronnen kan het zijn dat niet aan alle normen voldaan wordt, een waterbehandeling kan dan een mogelijke oplossing zijn. Inagro maakte daarom een webtool (www.watertool.be), waar je aan de hand van een wateranalyse kan nakijken welke behandelingstechniek er nodig is voor welke toepassing.

Capteren oppervlaktewater

Het capteren van oppervlaktewater moet vanaf dit jaar gemeld worden via een loket. Bijkomend is er ook een debietregistratie verplicht. Verder kan je in het loket ook nagaan of er voor een bepaalde waterloop een onttrekkingsverbod geldt. Meer info over deze captatie, het meldingsloket en de kaart kan je vinden op de website van de VMM.

Andere alternatieven

Sinds vorige zomer is er een website (www.waterradar.be) beschikbaar waarmee je op zoek kan gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen voor irrigatie in de buurt van jouw percelen. De alternatieve waterbronnen, gezuiverd afvalwater van industriële bedrijven (aanbod scenario industrieel afvalwater), worden via deze digitale kaart weergegeven . De groene bedrijven beschikken reeds over de nodige grondstofverklaring, maar dit zijn er vandaag de dag nog maar enkele. Het gezuiverd afvalwater van Aquafin mag sinds 10 juni 2022 niet meer gebruikt worden voor landbouwirrigatie.

In verschillende provincies zijn ook spaar- en bufferbekkens aanwezig waaruit water gecapteerd kan worden door landbouwers. Ook worden vijvers, bezinkingsputten etc. ingeschakeld voor watervoorziening, je moet je natuurlijk wel goed informeren of hier water uitgehaald mag worden. Een andere mogelijkheid is het hergebruik van bemalingswater, dat kan nuttig zijn voor een aantal toepassingen in de landbouw. Best doe je navraag bij de aanbieder van deze waterbronnen over de waterkwaliteit en of de nodige vergunningen voorhanden zijn.

We hebben de voorgaande jaren geleerd dat elke druppel water telt. Zorg ervoor dat je regelmatig jouw tellers controleert en je verbruik opvolgt, ga op zoek naar waterbesparingsmogelijkheden en indien noodzakelijk, naar alternatieve waterbronnen. 

 

Meer info?

Heb je nog vragen over alternatieve waterbronnen? Aarzel niet om contact op te nemen met je SBB-adviseur om de nodige informatie in te winnen.