Wanneer en hoe aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Nathalie Put
Startersadvies

1. Waarom?

Iedereen die een inkomen haalt uit werk, moet daar een deeltje van afstaan – lees: ‘sociale bijdragen’ betalen – om van het sociale zekerheidssysteem te kunnen genieten. Werk je als loontrekkende, dan houdt dat weinig moeite in: je sociale bijdragen (in dit geval vaak ‘RSZ-bijdragen’ genoemd) worden door je werkgever van je loon afgehouden, waardoor je automatisch sociale basisbescherming geniet.

Als zelfstandige is dat anders en sta je daar volledig zelf voor in. Eerst moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (naar keuze), waaraan je vervolgens elk kwartaal sociale bijdragen betaalt. In ruil daarvoor krijg je dan een aantal sociale rechten zoals kinderbijslag, een pensioenuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en terugbetaling van je medische kosten.

Hier lees je meer over de sociale rechten in hoofdberoep.

 

En in bijberoep?

In bijberoep bouw je logischerwijs je sociale rechten op via je hoofdberoep. Voor de sociale bijdragen die je betaalt, krijg je dan niets extra in ruil. Dit wordt dan ook vaak de ‘solidariteitsbijdrage’ genoemd.

Lees hier meer over je sociale bijdragen in bijberoep.

2. Wie?

Elke zelfstandige (in hoofd- en bijberoep), meewerkende echtgeno(o)t(e), helper, werkende vennoot en vennootschapsmandataris die een zelfstandige activiteit in België uitoefent, moet zich aansluiten. Deze functies en beroepen zijn hier echter van vrijgesteld:

  • Journalisten en perscorrespondenten.
  • Mandaten bij een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond.
  • Mandaten bij een vennootschap waarvoor je niet betaald wordt.

3. Wanneer?

Start je een eenmanszaak, dan kan je je vanaf 6 maanden vóór de aanvang van je activiteiten bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Dit moet ten laatste op de dag vóór je officiële start gebeurd zijn. Heb je een vennootschap, dan moet je die eveneens bij je sociaal verzekeringsfonds registreren. Hiervoor heb je tot drie maanden na de leerlegging van je oprichtingsakte de tijd.

4. Hoe?

Zodra je een sociaal verzekeringsfonds hebt uitgekozen, kan je je ter plaatse of online aansluiten. Je boekhouder of accountant kan deze inschrijving ook voor jou in orde brengen. De inschrijving zelf is gratis, maar nadien zal je dus wel elk kwartaal een afrekening van je sociale bijdragen ontvangen. Een laatste reeks tips om je aansluiting vlot te laten verlopen:

  • Hou je identiteitskaart en ondernemingsnummer bij de hand,
  • Wees zeker dat je je onder het juiste zelfstandig statuut aansluit,
  • Check of er bijzondere voordeelregels gelden (bv. als student-zelfstandige, weduwe(naar), meewerkende partner, zelfstandig helper …).

Advies nodig over je aansluiting, zelfstandig statuut of sociale bijdragen? Contacteer een SBB-kantoor in je buurt. Onze startersadviseurs helpen je graag verder.