De waarde bepalen van je start-up: zo pak je het aan

Geert Schoukens
Financieel-strategisch advies

Waarom heb je een waardering nodig?

Als oprichter van een start-up heb je alle baat bij een onderbouwde en realistische waardering. Het is immers het startpunt om extra kapitaal aan te trekken. Of je nu op zoek bent naar de meest geschikte financieringsvorm  of binnenkort met een investeerder rond de tafel zit.  

Een waardebepaling komt ook van pas bij andere transacties: een partner die zich inkoopt in je start-up of er net wil uitstappen, een fusie met een ander bedrijf of – wie weet – een overname. 

Hoe bepaal je de waarde van je start-up?

Een waardering van een start-up is niet eenvoudig. Doordat je onderneming nog niet lang bestaat, kan je de traditionele waarderingsmethoden niet (altijd) toepassen. Een start-up heeft immers enkele typische eigenschappen: 

  1. Je hebt weinig historische gegevens die als basis kunnen dienen.
  2. Je hebt een hoge burn rate: een start-up heeft in de eerste jaren doorgaans weinig inkomsten en maakt verlies.   
  3. Je bent vaak op zoek naar kapitaal. 
  4. Er zijn weinig vergelijkingspunten in de markt. 
  5. Start-ups hebben een hoog risicoprofiel. 

Dé magische formule om de waarde van je start-up te bepalen bestaat niet. Net daarom doe je er goed aan de berekening over te laten aan een ervaren expert.  

Wat kan je zelf doen?

Er zijn een aantal stappen die je het best zelf al neemt om tot een realistische waardering te komen. 

Te beginnen met een onderbouwd businessplan. Als start-up kan je meestal enkel vooruitblikken. Een businessplan toont aan dat je goed voorbereid bent en een heldere visie hebt over waar je met je start-up naartoe wilt.

Weet je niet goed hoe je aan zo’n businessplan begint? Het Business Model Canvas, kortweg bmc, helpt je alvast op weg om de krijtlijnen van je start-up uit te tekenen.

 

Daarnaast draagt ook een uitgekiend financieel plan bij aan een gefundeerde waardering. Zo’n plan geeft onder meer een overzicht van je vaste en variabele kosten, je verwachte inkomsten en de financieringsmiddelen die je hebt en/of nodig hebt.

Een financieel plan opstellen is specialistenwerk. Laat je daarom bijstaan door een expert. Die duikt samen met jou in de cijfers en onderzoekt hoe realistisch jouw inschattingen zijn. Zo vermijd je een financieel plan op los zand. 

 

Tot slot spelen ook deze criteria een belangrijke rol:

  • De kwaliteit van je managementteam: zijn jij en je medewerkers gedreven entrepreneurs met een aantoonbare ervaring?
  • Technologie, product en/of dienst: wat is de (technische en financiële) haalbaarheid van jouw product en/of dienst? Hoe verloopt het productieproces en welke kosten gaan ermee gepaard?
  • Competitief voordeel: hoe uniek is jouw product en/of dienst en hoe verschilt het van de concurrentie? Kan je je aanbod beschermen met een patent?
  • Marktpotentieel: hoe groot zijn de doelmarkten die je wilt benaderen en volgen ze trends? 
  • De kwaliteit van je businessmodel en sales- en marketingplan: hoe wil je je product en/of dienst in de markt zetten? 


Waardering alleen volstaat niet

Voorbereidend werk afgerond? Dan maakt een expert werk van een onderbouwde waardering van jouw start-up, vaak door verschillende waarderingstechnieken te combineren. 

Maar een waardering is slechts één element om investeerders te overtuigen. Even belangrijk is hoe enthousiast en geloofwaardig je jouw start-up voorstelt. Maak daarom ook werk van een krachtige pitch, en trek zo mogelijke geldschieters over de streep. 

Wil je meer weten over de waardering van je start-up?

Onze experten ondersteunen je met advies en zorgen voor een realistische waardering van je onderneming. Neem vrijblijvend contact op met een SBB-adviseur in je buurt. We geven je start-up een vliegende start.