Vloeibare dierlijke mest: wanneer verplicht erkend mestvoerder of AGR-GPS-app gebruiken?

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Na 1 augustus geldt onderstaand overzicht van de verschillende mogelijkheden voor vervoer volgens de Mestbank.

1.    Eigen mest op eigen grond (binnen Vlaanderen):

 • Vervoer naar een perceel in gebiedstype 0 of gebiedstype 1 kan zonder transportdocumenten tenzij je het vervoer laat uitvoeren door een erkende mestvoerder. Het gebruik van de AGR-GPS-app is niet verplicht.
 • Vervoer naar een perceel grasland of een blijvende teelt in gebiedstype 2 of 3 kan zonder transportdocumenten tenzij je het vervoer laat uitvoeren door een erkende mestvoerder. Het gebruik van de AGR-GPS-app is niet verplicht.
 • Vervoer naar een perceel dat geen grasland of een blijvende teelt is in gebiedstype 2 of 3:
  • van vaste dierlijke mest of andere meststoffen kan zonder transportdocumenten tenzij je het vervoer laat uitvoeren door een erkende mestvoerder. Het gebruik van de AGR-GPS-app is niet verplicht.
  • van vloeibare dierlijke mest moet gebeuren door een erkende mestvoerder met gebruik van een vast AGR-GPS-apparaat voor elk vervoer. Dit is niet verplicht als je beschikt over een geldige vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen.

2.    Transport met een burenregeling (als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn):

 • De afnemer heeft geen percelen in gebiedstype 2 of 3: kan met burenregeling en het gebruik van de AGR-GPS-app is niet verplicht
 • De afnemer heeft wel percelen in gebiedstype 2 of 3:
  • Vervoer van vaste dierlijke mest of andere meststoffen kan met een burenregeling waarbij het gebruik van de AGR-GPS-app niet verplicht is.
  • Vervoer van vloeibare dierlijke mest:
   • vervoer naar een perceel in gebiedstype 0 of 1 kan met burenregeling, waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.
   • vervoer naar een perceel dat geen grasland of een blijvende teelt is in gebiedstype 2 of 3, moet gebeuren door een erkende mestvoerder met gebruik van een vast AGR-GPS-apparaat voor elk vervoer. Dit is niet verplicht als je beschikt over een geldige vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Het vervoer kan dan met een burenregeling waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.
   • vervoer naar een perceel grasland of een blijvende teelt in gebiedstype 2 of 3, kan met burenregeling waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.
   • vervoer naar mestopslag kan met burenregeling waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.

Effluent afkomstig van een biologie die dierlijke mest verwerkt, is vloeibare dierlijke mest en valt dan ook onder de bijhorende verplichtingen. De verplichte voor- en namelding bij het vervoer van effluent in het kader van een burenregeling blijft van toepassing, ook als je de AGR-GPS-app gebruikt.

Maak je gebruik van de burenregeling, dan moet je in de volgende gevallen het vervoer van die burenregeling vooraf melden. En dat ten laatste de dag voordat het vervoer plaats heeft:

 • als je dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie laat vervoeren naar een verwerkingseenheid;
 • als je effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid laat vervoeren naar een exploitatie;
 • als je effluent vanuit een opslag op een exploitatie laat vervoeren naar landbouwgronden van een andere exploitatie.

 

Meer weten?

Heb je nog vragen over de burenregeling en/of het gebruik van de AGR-GPS-app? Contacteer je accountant. Hij of zij helpt je graag verder.