VLIF-steun vanaf investering van € 5.000 én nieuwe 40%-steun

Jacky Swennen

40% steun op klimaatinvesteringen

De hogere maximale steunintensiteit van 40% geldt vanaf 1 oktober voor investeringen die een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Op dit ogenblik worden volgende investeringen bedoeld, in zoverre ze betrekking hebben op bestaande inrichtingen of vernieuwbouw van bestaande inrichtingen van dezelfde omvang: 

 • dubbele beglazing (bij serres);
 • investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energie-netwerk (o.a. restwarmte); 
 • KWO: koude/warmte-opslagsystemen;
 • ontvochtigingstechnieken (o.a. absorptiewarmtepomp);
 • serres: verticale ventilatie; 
 • warmtepomp alle types;
 • warmterecuperatiesysteem; 
 • warmtewisselaar;
 • zonneboiler;
 • bepaalde randinvesteringen van de pocketvergister
 • matten om een roostervloer om te vormen tot een volle/dichte vloer (in het kader van afvoer mest naar externe opvang/pocketvergister: in een bestaande stal;
 • ammoniak emissie arme vloersystemen bij runderstallen in combinatie met een pocketvergister: in een bestaande stal.

De hierboven vermelde investeringen komen enkel in aanmerking indien er een aantoonbare netto emissiereductie gerealiseerd wordt in de bestaande stal waar de investering uitgevoerd wordt. 

Deze hogere maximale steunintensiteit van 40% kan ook aangevraagd worden voor de installatie van kleine- en middelgrote windturbines, hiervoor gelden de reguliere VLIF-voorwaarden.