Verhoogde investeringsaftrek tot 25% omwille van Corona

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
 • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jacky Swennen

Wie kan beroep doen op de verhoogde investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij je een bepaald percentage van de investering kan aftrekken van de belastbare winst.

Dien je als land- of tuinbouwer aangifte in op basis van de forfaitaire grondslagen, dan kan je niet van de investeringsaftrek genieten.

Verhoging van het percentage

De overheid trekt de gewone investeringsaftrek in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting vanaf 12 maart 2020 tijdelijk op van 8% naar 25%.

Het tarief van de gewone investeringsaftrek werd de laatste tijd vaak gewijzigd: 

 • Deed je als zelfstandige of kleine vennootschap investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, genoot je een investeringsaftrek van 20 %.
 • Zelfstandigen en kleine vennootschappen die investeringen deden vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 11 maart 2020 genieten een investeringsaftrek van 8 %.
 • Zelfstandigen en kleine vennootschappen die investeringen doen tussen 12 maart 2020 t.e.m. 31 december 2020 genieten een investeringsaftrek van 25 %.

Afbeelding - investeringsaftrek

Het is perfect mogelijk dat je als vennootschap in één en hetzelfde gebroken boekjaar de drie verschillende percentages moet toepassen. Voorbeeld: je sluit je boekjaar af op 30 juli 2020. De vennootschap heeft in dit boekjaar de volgende investeringen gedaan:

 • Machine van 10.000 euro op 12 november 2019: 20 % x € 10.000 = € 2.000
 • Machine van 5.000 euro op 3 februari 2020: 8 % x € 5.000 = € 400
 • Machine van 15.000 euro op 15 maart 2020: 25 % x € 15.000 = € 3.750 

Door de gewone investeringsaftrek tijdelijk te verhogen tot 25 % zal het in principe niet interessant zijn om de ‘verhoogde’ investeringsaftrek van 13,5 % of 20,50 % toe te passen. 

 

Let wel, indien je vennootschap geen winst heeft en volgend jaar ook geen winst verwacht, dan kan het soms interessanter zijn om de lagere ‘verhoogde’ investeringsaftrek aan te vragen want die is onbeperkt overdraagbaar in de tijd.

 

Overdracht niet-benutte gewone investeringsaftrek

Indien de gewone investeringsaftrek niet kan worden afgetrokken wegens geen of een te lage winst, dan is die onbeperkt overdraagbaar in de personenbelasting en maximaal voor één jaar overdraagbaar in de vennootschapsbelasting. 

De coronawet III bepaalt nu dat een kleine vennootschap de niet-benutte gewone investeringsaftrek voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019 mag overdragen naar de volgende twee belastbare tijdperken. De wet wilt hiermee vermijden dat je vennootschap de investeringsaftrek verloren ziet gaan doordat je een niet-benutte investeringsaftrek van 2019 overdraagt naar 2020 maar ook daar niet kan benutten omdat je vennootschap een coronaverlies heeft geleden in 2020.

 

De overheid wil bedrijven aanmoedigen om investeringen voor hun beroepsactiviteit niet uit te stellen door tijdelijk (tot einde 2020) een investeringsaftrek van 25 %  (i.p.v. 8 %) te laten genieten. Indien er in 2020 te weinig winst zou zijn, mag deze investeringsaftrek naar het volgende jaar doorgeschoven worden.

Meer informatie

Heb je vragen of wens je meer informatie over de verhoogde investeringsaftrek? Bespreek je mogelijkheden met je accountant om de nodige formaliteit in orde te brengen.