Veranderen van vennootschapsvorm: nuttig in deze 3 situaties

Sofie Libotton
Zakelijk-juridisch advies

Je kan van eender welke vennootschap omschakelen naar eender welke andere vennootschap, tenzij je een maatschap hebt. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Vermoed je dat een nieuwe juridische vorm je vandaag beter ligt dan voorheen, dan is een bezoek aan je boekhouder simpelweg een must.

1. Je krijgt nieuwe aandeelhouders-investeerders

Bij investeringen komen soms nieuwe (mede)eigenaars kijken. Dat is vaak het geval als je geld krijgt van durfkapitalisten, business angels of via crowdfunding. Uitstekend nieuws, maar een eenpersoonsBV of vof volstaan dan niet langer.

Je kan in dat geval bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (nv) oprichten. Die heeft doorgaans een raad van bestuur met minstens drie bestuurders. De aandelen zijn doorgaans gemakkelijk overdraagbaar, zodat het aandeelhouderschap vaak wat anoniemer is met minder rechtstreekse inmenging in het beleid tot gevolg. Deze vorm laat ook toe om aandelen uit te geven met verschillende rechten en plichten, zodat een onderscheid kan gemaakt worden al naargelang het type aandeelhouder. De ‘upgrade naar nv’ is trouwens ook een vaak gebruikte piste bij internationalisering.

Opteer je liever voor een besloten vennootschap (bv), dan kan dat uiteraard ook. Sedert de inwerkingtreding van het nieuwe WVV werd die immers uitgerust met een aantal gelijkaardige features (mogelijkheid tot creatie soorten aandelen, gemakkelijkere overdraagbaarheid aandelen…)

2. Je wil privébezit beter beschermen

Bij de oprichting van je bedrijf koos je misschien voor een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (comm.v). Een prima keuze: je moest geen groot budget voorleggen. Maar als je investeringen hebt gemaakt of leningen bent aangegaan, liggen de kaarten anders. Bij die juridische vormen ben je namelijk 100% aansprakelijk. Loopt het fout, dan moet je schuldeisers mogelijk mee vergoeden met je persoonlijke vermogen.

Loop je dit risico naar de toekomst toe liever niet meer, dan is de overschakeling naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de logische stap. Je privébezit blijft op deze manier beter buiten schot.

De switch: ga niet over één nacht ijs

Bij een verandering van vennootschapsvorm komt heel wat kijken: je bent verplicht om verschillende instanties op de hoogte te brengen, een aantal formaliteiten te vervullen en in veel gevallen langs te gaan bij de notaris. Omvorming naar een nv kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot bijstorting van kapitaal. Ga dus niet over één nacht ijs, en raadpleeg je boekhouder.

3. Er komen (wisselende) vennoten bij

Elke vennootschap kan vennoten laten in- en uittreden bij wijze van kapitaalverhoging of -vermindering. Voor de meeste vennootschapsvormen moet je dan wel eerst de statuten wijzigen. Dat kan je niet zomaar, maar dit vereist een bijzondere toestemming van de vennoten en vaak ook een tussenkomst van de notaris. De ene juridische vorm is op dat vlak al wat flexibeler dan de andere.

Bevind je je in een situatie waarbij vennoten gemakkelijk moeten kunnen in- en uittreden zonder een teveel administratieve en kostelijke formaliteiten? Dan is de bv (besloten vennootschap) of in voorkomend geval de cv (coöperatieve vennootschap) een goede optie.

Vragen over de omschakeling van een vennootschapsvorm?

Neem contact op met je SBB-boekhouder. Wij helpen je graag op weg!