Veranderen van vennootschapsvorm: nuttig in deze 3 situaties

Sofie Libotton

De vennootschapsvorm die u bij de start van uw zaak koos, is vandaag niet meer per se de juiste. In deze gevallen is overschakelen voordelig en nodig.

 

Sinds de oprichting is uw vennootschap wellicht al stevig veranderd. De juridische vorm die u bij de start koos, is vandaag dan ook niet meer per se de ideale. Daarom is overschakelen naar een andere vennootschapsvorm misschien voordelig, en soms ook nodig. 

U kunt van eender welke vennootschap omschakelen naar eender welke andere vennootschap, tenzij u een maatschap heeft. Dat doet u natuurlijk niet zomaar. Vermoedt u dat een nieuwe juridische vorm u vandaag beter ligt dan voorheen, dan is een bezoek aan uw boekhouder simpelweg een must.

1. U krijgt nieuwe aandeelhouders-investeerders

Bij investeringen komen soms nieuwe (mede)eigenaars kijken. Dat is vaak het geval als u geld krijgt van durfkapitalisten, business angels of via crowdfunding. Uitstekend nieuws, maar een e-bvba of vof volstaan dan niet langer.

U kunt in dat geval bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (nv) oprichten. Die heeft, onder meer, een raad van bestuur met minstens drie bestuurders. De aandelen zijn doorgaans gemakkelijk overdraagbaar, zodat het aandeelhouderschap vaak wat anoniemer is met minder rechtstreekse inmenging in het beleid tot gevolg. Deze vorm laat ook toe om aandelen uit te geven met verschillende rechten en plichten, zodat een onderscheid kan gemaakt worden al naargelang het type aandeelhouder. De ‘upgrade naar NV’ is trouwens ook een vaak gebruikte piste bij internationalisering.

2. U wil privébezit beter beschermen

Bij de oprichting van uw bedrijf koos u misschien voor een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (comm.v). Een prima keuze: u moest geen groot budget voorleggen. Maar als u investeringen hebt gemaakt of leningen bent aangegaan, liggen de kaarten anders. Bij die juridische vormen bent u namelijk 100% aansprakelijk. Loopt het fout, dan moet u schuldeisers mogelijk mee vergoeden met uw persoonlijke vermogen.

Loopt u dit risico naar de toekomst toe liever niet meer, dan is de overschakeling naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de logische stap. Uw privébezit blijft op deze manier beter buiten schot.

De switch: ga niet over één nacht ijs

Bij een vennootschapsvormverandering komt heel wat kijken: u bent verplicht om verschillende instanties op de hoogte te brengen, een aantal formaliteiten te vervullen en in veel gevallen langs te gaan bij de notaris. Bepaalde vennootschapsvormen, zoals een nv, vragen ook extra kapitaal. Ga dus niet over één nacht ijs, en raadpleeg uw boekhouder.

3. Er komen (wisselende) vennoten bij

Elke vennootschap kan vennoten laten in- en uittreden bij wijze van kapitaalverhoging of -vermindering. Voor de meeste vennootschapsvormen moet u dan wel eerst de statuten wijzigen. Dat kunt u niet zomaar, maar dit vereist een bijzondere toestemming van de vennoten en vaak ook een tussenkomst van de notaris. De ene juridische vorm is op dat vlak al wat flexibeler dan de andere.

Bevindt u zich in een situatie waarbij vennoten gemakkelijk moeten kunnen in- en uittreden zonder een teveel administratieve en kostelijke formaliteiten? Dan is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) een goede optie.

Vragen over de omschakeling van een vennootschapsvorm?

Neem stel contact op met uw SBB-boekhouder. Wij helpen u graag op weg!