Nog één week om je EAG groenbedekker te zaaien in de Polders

Geertrui Goyens
Omgevingsadvies

Omwille van de recente droogte zijn er versoepelingen:

  • een EAG groenbedekker mag behouden blijven als hoofdteelt volgend jaar, inwerken is éénmalig niet nodig;
  • een EAG groenbedekker als voedergewas mag een zuivere teelt van een beperkte lijst zijn;
  • een EAG groenbedekker mag geoogst, gemaaid, begraasd worden als veevoeder.

Bekijk hier alle teelten en voorwaarden voor EAG groenbedekkers in detail. Let op: als je gebruik wil maken van één van de versoepelingen, moet je dit voormelden bij de buitendienst van Departement Landbouw en Visserij.

Kan ik dat EAG mengsel ook inzetten als vanggewas in het MAP?

Als de teelt op de teelttabel van het MAP staat, kan je ze ook inzetten als vanggewas. Volgens MAP6 mag een vanggewas wel geen vlinderbloemige zijn, ook niet in een mengsel. Grasklaver is de enige uitzondering. De aanhouddatums voor vergroening en vanggewassen zijn:

  • 15 oktober in Polders 
  •  30 november in Leemstreek
  • 31 januari in Zandleem- en andere streken

Verzamelaanvraag aanpassen

In je verzamelaanvraag kan je nog percelen en teeltcodes voor EAG wisselen of schrappen tot de uiterste inzaaidatum 19 augustus. Extra EAG toevoegen kan niet meer.

Vergeet niet dat je de inzaaiperiode van de MAP vanggewassen in je verzamelaanvraag moet aanduiden. Voor dit laatste heb je tijd tot eind oktober. Zonder de aangifte van de inzaaidatum telt het vanggewas niet mee in de realisatie van jouw doelareaal.