Nieuwe pachtprijscoëfficiënten: deze prijzen gelden voortaan

Isabel Dillen
Zakelijk-juridisch advies

Wanneer treden de nieuwe coëfficiënten in werking?

Van zodra het Belgisch Staatsblad de coëfficiënten publiceert, gelden de nieuw cijfers. Deze zijn van toepassing op de pachtprijzen die vervallen in de loop van een termijn van 3 jaar, gerekend vanaf de datum van de publicatie in het Staatsblad.

Als verpachter stel je een aangetekende brief op naar de pachter om hem in te lichten dat de pachtprijs wijzigt. De nieuwe pachtprijs treedt pas in werking op de pachtprijs die vervalt na de datum van die kennisgeving.

In bepaalde streken blijft de coëfficiënt op een status quo. In dat geval hoef je geen aangetekend schrijven te bezorgen aan de pachter aangezien de pachtprijs niet wijzigt.

 

Wat is de maximale toegelaten pachtprijs?

De maximale toegelaten pachtprijs bereken je als volgt:
De toepasselijke pachtprijscoëfficiënt x (niet geïndexeerde) kadastraal inkomen van een grond of gebouw

Het kadastraal inkomen van gebouwen die door de pachter werden opgetrokken, mag je niet mee opnemen in deze berekening.

Uitzonderingen

Een hogere pachtprijs is toegestaan bij:

  1. lange pachten, opgesteld bij notariële akte. Het gaat dan om pachten met een eerste gebruiksperiode van 18, 21, 24 of 25 jaar.
    1. Voor gebouwen is een verhoging mogelijk van 18%, 21%, 24% en 25% ten opzichte van de normale pachtprijs.
    2. Voor gronden mogen de percentages worden verdubbeld. Na de eerste gebruiksperiode wijzigt de maximum pachtprijs wel opnieuw naar de normale maximum pachtprijs.
  2. loopbaanpacht. Voor gebouwen geldt een eventuele verhoging van 25%, voor gronden van 50%.

Overzicht

In de tabel hieronder, opgesteld door het departement Landbouw en Visserij, vind je de bestaande én nieuwe coëfficiënten terug.

  Coëfficiënten 2013-2016 Coëfficiënten 2016-2019 Coëfficiënten 2019-2022
  Gronden Gebouwen Gronden Gebouwen Gronden Gebouwen
ANTWERPEN
Polders 7,50 9,87 7,82 10,46 7,9 10,67
Zandstreek 6,70 9,87 7,10 10,46 7,32 10,67
Kempen 9,70 9,87 10,11 10,46 10,32 10,67
LIMBURG
Kempen 8,91 7,20 9,44 7,63 9,54 7,78
Zandleemstreek 5,76 7,20 6,11 7,63 6,17 7,78
Leemstreek 4,28 7,20 4,48 7,63 4,72 7,78
Grasstreek 4,24 7,20 4,49 7,63 4,73 7,78
VLAAMS-BRABANT
Zandstreek 6,10 7,19 6,47 7,62 6,61 7,77
Kempen 9,78 7,19 10,25 7,62 10,36 7,77
Zandleemstreek 5,60 7,19 5,94 7,62 5,94 7,77
Leemstreek 4,50 7,19 4,69 7,62 4,74 7,77
OOST-VLAANDEREN
Polders 4,65 5,80 4,93 6,15 4,98 6,27
Zandleemstreek 4,85 5,80 5,08 6,15 5,08 6,27
Zandstreek 5,10 5,80 5,41 6,15 5,47 6,27
Leemstreek 4,70 5,80 4,93 6,15 4,98 6,27
WEST-VLAANDEREN
Duinen 4,62 5,91 4,81 6,26 4,86 6,39
Polders 4,53 5,91 4,72 6,26 4,77 6,39
Zandstreek 6,11 5,91 6,37 6,26 7,04 6,39
Zandleemstreek 4,97 5,91 5,18 6,26 5,23 6,39
Leemstreek 4,58 5,91 4,77 6,26 4,77 6,39