Crisis-overbruggingsrecht: nieuwe maatregelen op komst

De overheid verlengt het crisis-overbruggingsrecht tot 30 september en kent een eenmalige premie toe aan zwaar getroffen zelfstandigen. We bekijken nog even de huidige regeling en informeren je over de toekomstige maatregelen.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

De huidige regeling tot 30 juni

Volgens de huidige regeling kan je het dubbel overbruggingsrecht aanvragen als je verplicht gesloten bent ingevolge corona. Ook als jouw zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een gesloten sector kan je een beroep doen op deze uitkering op voorwaarde dat je jouw activiteit volledig onderbreekt. 

Mocht je jouw zaak op 9 juni heropenen dan kom je voor juni nog in aanmerking voor het dubbel crisisoverbruggingsrecht. Ook als horeca-uitbater heb je in juni nog recht op het dubbele overbruggingsrecht ook als je een buitenterras hebt geopend. Het dubbele bedrag kan ook gecombineerd worden met take-away en click & collect.

Ben je niet langer verplicht gesloten maar word je geconfronteerd met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de crisis? Dan kan je het crisis-overbruggingsrecht – omzetdaling pijler 2 aanvragen. En dit ongeacht de sector waarin je actief bent. 

Tot slot kan je beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind.

Verlenging tot 30 september aangekondigd

Een verlenging van deze maatregelen werd aangekondigd. Alle vormen van overbruggingsrecht kan je verder genieten tot 30 september wanneer je nog steeds aan de voorwaarden voldoet:

  • het dubbel crisisoverbruggingsrecht wanneer je nog steeds verplicht gesloten bent;
  • het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling pijler 2 wanneer je in de kalendermaand  voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. 
  • het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind wanneer je zelf in quarantaine moet of wanneer je jouw activiteit onderbreekt ten behoeve van je kind jonger dan 18 jaar of met een beperking (ongeacht de leeftijd).

 

Aanvullende premie voor de zwaar getroffen zelfstandigen

De ministerraad van 15 juni 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat jou een eenmalige premie van 598,80 euro (netto 500 euro) toekent wanneer je zwaar getroffen werd door de crisis. Let wel! De maatregel is nog niet operationeel. Om in aanmerking te komen moet je:

  • zelfstandige, helper of meewerkende echtgenote zijn;
  • sociale bijdragen verschuldigd zijn waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan het minimumbedrag aan sociale bijdragen dat een zelfstandige in hoofdberoep zou moeten betalen (met uitsluiting dus van de zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden die bijdragen betalen onder de minimumdrempel);
  • ten minste zes maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht (met uitzondering van het overbruggingsrecht voor quarantaine of dat voor de zorg voor een kind) en dit in de periode van 1 oktober 2020 en 30 april 2021. 

 

Meer info? 

Voor meer info over de nieuwe maatregelen van het crisis-overbruggingsrecht, kan je terecht bij je accountant.

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur