Liquiditeitscrisis? Corona tax shelter trekt investeerders aan!

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
 • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Wat is de corona tax shelter?

De corona tax shelter is een belastingvermindering van 20%, met een plafond van 100.000 euro. Investeerders kunnen van deze vermindering genieten wanneer zij inschrijven op nieuwe aandelen van een kleine vennootschap.

De omzet van die vennootschap moet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 wel minstens met 30 % zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Welke voorwaarden gelden?

Wil je genieten van deze belastingvermindering, dan moet je vennootschap voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Die lijken sterk op die van de permanente tax shelterregeling voor een startende of groeivennootschap. Toch zijn er enkele afwijkingen. Een overzicht:

 • De oprichtingsdatum van de vennootschap is irrelevant;
 • De investeerder mag de bedrijfsleider zijn;
 • De belastingvermindering bedraagt 20%;
 • De vennootschap moet de aandelen minstens vijf jaar aanhouden;
 • De vennootschap mag gedurende vijf jaar geen uitgesloten activiteit of verrichting doen;
 • Je mag deze federale tax shelter niet cumuleren met een belastingvoordeel in personenbelasting van de gewesten en gemeenschappen zoals bijvoorbeeld bij de Vlaamse win-winlening. 

 

Cumuleerbaar

Het maximumbedrag van de inbreng per vennootschap is 250.000 euro en staat los van de andere tax shelterregelingen. Als startende vennootschap kan je dus bijvoorbeeld een inbreng van maximaal 500.000 euro genieten met de permanente tax shelter voor startende vennootschappen en deze tijdelijke tax shelter.

Een inbreng onder de permanente tax shelter is fiscaal interessanter indien je vennootschap startend of groeiend is en de investeerder geen bedrijfsleider is. 

 

Let wel, je kan de inbreng later niet zomaar weer ‘belastingvrij’ uit de vennootschap halen via een fiscale kapitaalsvermindering. Een deel van de vermindering zal gekwalificeerd worden als belastbaar dividend.

 

Aanvraagprocedure

De kleine vennootschap die geldsommen ontvangt moet jaarlijks documenten bezorgen aan de investeerders en de administratie (via elektronische weg), en dit vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de documenten betrekking hebben. Er moeten drie typen documenten worden opgemaakt.

 1. Ten eerste zal er in het jaar van de verwerving van de nieuwe aandelen van de vennootschap een document opgesteld worden dat bevestigt dat de voorwaarden voor het verlenen aan de belastingvermindering zijn voldaan, de investeerder de aandelen in het belastbare tijdperk heeft aangeschaft en hij deze op het einde van dat belastbare tijdperk nog in zijn bezit heeft. 
 2. Verder zal er voor elk van de vijf jaren volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering wordt verleend een document uitgewerkt worden dat bevestigt dat de investeerder de aandelen nog steeds in bezit heeft.
 3. Ten slotte moet er een document worden ontworpen voor het jaar van de vervreemding van de aandelen of voor het jaar waarin niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden.
   

Vragen?

Heb je vragen over de corona tax shelter of je wenst meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met je accountant. Hij of zij helpt je graag verder.