Het btw-decembervoorschot: hoeveel en wanneer moet je betalen?

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Het btw-decembervoorschot is – de naam zegt het zelf – een voorschot op de btw die je verschuldigd bent in december of het vierde kwartaal. Zowel maandaangevers als kwartaalaangevers zijn verplicht om zo’n voorschot te betalen.

Hoeveel bedraagt het decembervoorschot?

Je kan het decembervoorschot op twee manieren berekenen.

1. Op basis van de vorige btw-aangifte
Je kan het decembervoorschot baseren op je vorige btw-aangifte. Ben je een kwartaalaangever, dan is dat de aangifte van het derde kwartaal. Voor maandaangevers gaat het over de aangifte van november. Het decembervoorschot is simpelweg hetzelfde bedrag van die laatste aangifte. Had je een bedrag te goed of moest je geen btw betalen? Dan bedraagt het decembervoorschot 0 euro en hoef je dus geen decembervoorschot te betalen.

2. Op basis van de werkelijk verschuldigde btw 
Daarnaast kan je het decembervoorschot ook berekenen aan de hand van de werkelijk verschuldigde btw. In dat geval moet jij of je boekhouder een tussentijdse btw-afrekening opmaken. Voor kwartaalaangevers gaat het over de periode van 1 oktober tot en met 20 december, voor maandaangevers is dit 1 december tot en met 20 december. Het decembervoorschot is het verschil tussen de btw die je ontving in die periode en de aftrekbare btw. Als je meer btw betaalde dan je kreeg, bedraagt het decembervoorschot 0 euro, wat ook het resultaat was van de vorige btw-aangifte.

Welke methode de voorkeur geniet, verschilt van onderneming tot onderneming. Je boekhouder berekent de meest voordelige optie op maat van je zaak.

Nog btw te goed?

Moet je een decembervoorschot betalen maar is de btw-administratie je nog btw verschuldigd? Dan mag je dit tegoed aftrekken van het voorschot.

Wanneer moet je het decembervoorschot betalen?

Het decembervoorschot moet elk jaar uiterlijk op 24 december op de rekening van de btw-administratie staan. Wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, moet de betaling ten laatste op de laatste voorafgaande werkdag gebeuren. Je boekhouder bezorgt je de nodige betalingsgegevens. 

Schrijf je te laat of niet over? Dan krijg je een boete. Die bedraagt 0,8% van het verschuldigde bedrag per maand vertraging. Het voorschot mag dan verrekend worden wanneer je het saldo van de btw-aangifte van december of het vierde kwartaal opmaakt.

Vragen over je btw-administratie?

Neem vrijblijvend contact op met een SBB-kantoor in je buurt. Onze experten helpen je graag verder.