Hervorming Vlaamse erfbelasting: 3 nieuwigheden om te onthouden

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Filip Hellemans
Vermogens- en successieplanning

Het is nog maar van 2018 geleden dat de Vlaamse regering de erfbelasting grondig moderniseerde. En toch wordt er alweer aan gesleuteld. De nieuwe maatregelen lijken te geven en nemen. Wat betekent dit concreet voor je successieplanning?

1.    Het duolegaat verdwijnt

Via een duolegaat kon je tot nu toe ook goede doelen opnemen in je testament. De liefdadigheidsinstelling neemt in dat geval de volledige – weliswaar verlaagde – erfbelasting voor zich. Erg voordelig voor de andere erfgenamen. Zij ontsnappen aan de hoge belastingtarieven tot wel 55% en houden netto dus meer over. Voornamelijk ongehuwde personen zonder kinderen gebruiken deze techniek om verre familie of vrienden te bevoordelen. 

Hieraan wordt nu paal en perk gesteld. Door het duolegaat fiscaal minder interessant te maken, wil de Vlaamse regering het filantropisch motief ervan in eer herstellen. Voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021, betaalt het goede doel voortaan dezelfde tarieven als dat verre familielid of die vriend, en dus niet langer het gunsttarief van 8,5%. 

Schenkingen en legaten aan een goed doel daarentegen, zijn vanaf diezelfde datum volledig belastingvrij. Dit moet ervoor zorgen dat liefdadigheidsinstellingen door de afschaffing van het duolegaat niet te veel inkomsten mislopen. Voor legaten en schenkingen aan ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen en private stichtingen blijven de bestaande tarieven gelden: 8,5% erfbelasting en 5,5% schenkbelasting. Twijfel je nog tussen schenken of vererven, in deze blog leggen we de verschillen eenvoudig voor je uit.

2.    De ‘vriendenerfenis’ doet zijn intrede

Ter compensatie van het duolegaat wordt het voortaan mogelijk om fiscaal gunstig na te laten aan vrienden of verre verwanten. Dat wordt nu nog sterk ontmoedigd door de hoge tarieven in de zijlijn of tussen derden. In de nieuwe regeling betalen niet-rechtstreekse erfgenamen slechts 3% erfbelasting op de eerste schijf van 15.000 euro, in plaats van 25%. Dit gunsttarief is vergelijkbaar met de laagste tarieven in rechte lijn. 

 

Opgelet! Om gebruik te kunnen maken van het gunsttarief ‘vriendenerfenis’, moet de erflater wel een notarieel testament opmaken. Een eigenhandig testament volstaat dus niet. Waarom dit onderscheid wordt gemaakt, is onduidelijk en lijkt ons bovendien onterecht.  

 

3.    Niet-geregistreerde schenkingen langer ‘verdacht’

Wie vandaag een geldsom wegschenkt – via een bank- of handgift – kan dit onbelast doen op voorwaarde dat hij of zij nog minstens drie jaar blijft leven. Overlijdt de schenker binnen deze periode, dan worden de geschonken goederen toch nog belast in de nalatenschap. Die termijn van onzekerheid, ook wel de ‘risicoperiode’ genoemd, wordt nu opgetrokken tot 4 jaar. Deze verlenging geldt vanaf 1 juli 2021 voor alle niet-fiscaal geregistreerde schenkingen na die datum. 

Die maatregel moet schenkers motiveren om roerende schenkingen toch te registreren. Dat kan aan 3% schenkbelasting tussen echtgenoten of verwanten in de rechte lijn en aan 7% tussen alle anderen. Op die manier vermijd je het risico dat je erfgenamen alsnog moeten opdraaien voor de erfbelasting. Door het afsluiten van de kaasroute, sedert 15 december 2020, lijkt de impact van deze maatregel aan kracht te winnen. Belastingvrij schenken via een Nederlandse notaris is thans niet meer mogelijk. 
 

Werk aan de winkel

Deze nieuwe maatregelen zijn een goede reden om je testament te herbekijken, of om er een te maken als je dat nog niet deed. Hulp nodig of wil je graag gericht advies? Vertrouw op je lokale SBB-adviseur of stuur onze experten rechtstreeks een e-mail via vermogensplanning@sbb.be.