Denk nu al na over je EAG groenbedekker in de Polders

Geertrui Goyens
Omgevingsadvies

Kan ik mijn EAG mengsel ook inzetten als vanggewas in MAP 6?

Heb je percelen in gebiedstype 2 of 3 en ben je niet vrijgesteld van de MAP 6-verplichtingen? Dan kan je de verplichtingen voor EAG en vanggewassen MAP 6 op die percelen combineren. Je moet dan wel het juiste mengsel aankopen. Volgens MAP 6 mag een vanggewas wel een mengsel zijn, als er maar geen vlinderbloemigen in zitten. Grasklaver is de enige uitzondering. 

Groenbedekkers en vanggewassen lang genoeg aanhouden

De aanhouddatums voor vergroening en vanggewassen zijn:

  • 15 oktober in Polders 
  • 30 november in Leemstreek
  • 31 januari in Zandleem- en andere streken

Verzamelaanvraag aanpassen

In je verzamelaanvraag vul je bij de nateelten de juiste codes van je mengsel of onderzaai in. Een overzicht:

  • Code 657: gras in onderzaai
  • Code 658: mengsel met één of meer vlinderbloemige groenbedekkers (telt niet mee als vanggewas)
  • Code 659: mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers
  • Code 661: vlinderbloemigen in onderzaai (telt niet mee als vanggewas)
  • Code 700: grasklaver 

Had je al nateeltcodes opgegeven? Dan kan je nog percelen en teeltcodes voor EAG wisselen of schrappen tot de uiterste inzaaidatum van 19 augustus. Vergeet bij een aanpassing niet om het EAG ook te activeren in het aparte EAG-scherm van het e-loket. 

Voor percelen in gebiedstype 2 en 3 moet je ook de inzaaiperiode van de MAP vanggewassen in je verzamelaanvraag aanduiden. Je kunt kiezen voor de code VGV (inzaai uiterlijk 15 september) of de code VGM (inzaai na 15 september en uiterlijk 15 oktober). Zonder de aangifte van deze codes inzaaidatum telt het vanggewas niet mee in de realisatie van je doelareaal. Je hebt hiervoor de tijd tot 31 oktober.

 

Verder lezen?

Meer info over de EAG groenbedekkers van het Departement Landbouw en Visserij vind je hier. Meer info over de vanggewassen verplichtingen van VLM vind je hier. Contacteer je SBB adviseur om beide regelgevingen te combineren en je dossier te optimaliseren.