De kaasroute verdwijnt: dit moet je weten

Filip Hellemans
Vermogensplanning

De “kaasroute”

Schenk je roerende goederen via een Belgische notaris, dan bedraagt de schenkbelasting 3% bij een schenking aan je partner of kinderen en 7% als je schenkt aan iemand anders. Vandaar dat vele vermogende Belgen opteren om een deel van hun roerend vermogen (spaargelden, obligaties, aandelen, oldtimers, kunst, ...) te schenken via een Nederlandse notaris in de grensstreek. Nederlandse notarissen zijn immers niet verplicht om de schenkingsakte in België te registreren, waardoor de ontvangers van de schenking geen schenkbelasting betalen. Een 100% onbelaste overdracht dus, ongeacht of het gaat om 100.000 euro of 100 miljoen euro. 

En indien je als schenker meer dan 3 jaar voortleeft (let op: volgens het Vlaams Regeerakkoord zal dit worden verlengd tot 4 jaar) is er evenmin erfbelasting verschuldigd.

Geen files meer op de kaasroute… 

Vanaf 1 december 2020 zal je geen beroep meer kunnen doen op deze kaasroute. Een nieuwe wet bepaalt dat ook buitenlandse notariële schenkingsakten verplicht geregistreerd moeten worden. 

Met andere woorden, vanaf 1 december 2020 zal een notariële schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris ook onderworpen zijn aan de Vlaamse schenkbelasting van 3 % of 7 %. Hiermee valt de fiscale reden om je te begeven op de kaasroute volledig weg.

… maar nog wel sporadisch verkeer?

Minder bekend is dat de kaasroute ook populair is omwille van het verschil tussen de erelonen van een Nederlandse en een Belgische notaris. De Nederlandse erelonen kunnen namelijk beduidend lager uitvallen dan in België. Dat komt omdat de erelonen van een Belgische notaris bij wet progressief vastgesteld worden.  

Daar waar je in Nederland een vast bedrag aan ereloon betaalt, ongeacht of het gaat om diezelfde 100.000 euro of 100 miljoen euro, stijgt dit notarieel ereloon in België naargelang de omvang van de gedane schenking. Bij zeer grote schenkingen, bijvoorbeeld van aandelen van een grote onderneming die niet als “familiale vennootschap” kwalificeert, kan het verschil in erelonen dus wel oplopen.

Wat nu?

De nieuwe belastbaarheid vanaf 1 december 2020 betekent niet het einde voor belastingvrije schenkingen. Zo hoef je een hand- of bankgift in België niet te registreren en blijft deze belastingvrij indien de schenker niet overlijdt binnen de 3 jaar (of 4 jaar volgens het Vlaams Regeerakkoord).

Daarnaast staat niets je in de weg om je roerende schenkingen nog steeds via een buitenlandse notaris te organiseren. Je betaalt dan weliswaar dezelfde schenkbelasting als in België, doch realiseer je mogelijk wel nog een besparing op notariskosten.

 

Hulp nodig met jouw vermogensplanning? 

Wend je dan tot een SBB-kantoor in je buurt of stuur onze experten rechtstreeks een e-mail via legal@sbb.be.