Bijzondere aanpassingssteun voor landbouwers die getroffen worden door Oekraïnecrisis binnenkort uitbetaald

De Russische agressie tegenover Oekraïne veroorzaakt handelsverstoringen met zware gevolgen voor sommige agrovoedingsproducten. Om de voedselzekerheid te bevorderen, maakte de Europese Commissie 500 miljoen euro vrij als bijzondere aanpassingssteun aan Europese landbouwers. Op 15 juli besliste de Vlaamse Regering, op voordracht van minister Brouns, om die bijzondere aanpassingssteun toe te kennen aan landbouwers die getroffen worden door de handelsonevenwichten. 

De steun gaat automatisch uitbetaald worden aan landbouwers die actief zijn in de productie van varkensvlees, pluimveevlees, eieren, geitenmelk, groenten en fruit of levende planten en producten van de bloementeelt mits zij ook een VLIF-steunaanvraag voor bepaalde duurzame investeringen (verschillend per sector) hebben aangevraagd en een betalingsaanvraag hebben ingediend tussen 1/01/2015 en 1/05/2022. Jonge landbouwers en/of landbouwers die bepaalde maatregelen hebben genomen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit zullen nog een hogere aanpassingssteun krijgen.


Het budget voor de subsidie bedraagt €8.171.296,72. Hiervan wordt €1.150.000 euro voorzien voor jonge landbouwers en €1.371.296,72 voorbehouden voor de steun voor landbouwers die maatregelen uitvoeren met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit via een pre-ecoregeling. De landbouwers moeten hiervoor geen aanvraag doen. De administratie zal deze landbouwers zelf detecteren en zij zullen de steun ontvangen tegen 30 september 2022.
 

Jeroen Kellers
Jeroen Kellers
productmanager landbouw