Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Onze wegwijzers voor land- en tuinbouwers

Ondernemers zijn vaak druk in de weer en hebben baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Ze geven op een overzichtelijke manier antwoord op een aantal veelgestelde vragen. U kunt ze hieronder eenvoudig downloaden.

wegwijzer

Hoe voldoen aan de EPB-plicht voor land- en tuinbouwgebouwen?

Bij het realiseren van uw nieuwbouwproject of de grondige renovatie van gebouwen kan de EPB-plicht van toepassing zijn. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de energieaspecten bij deze projecten. Deze wegwijzer bundelt alle noodzakelijke info.

Download wegwijzer
wegwijzer

GLB-premies voor de land- en tuinbouwer

De afgelopen decennia is de hoeveelheid regelgeving in de land- en tuinbouwsector stelselmatig toegenomen. Dit resulteert vandaag in een overvloed aan sectorreglementering. De kunst bestaat er in het bos door de bomen te blijven zien, en vooral de combinatie te kunnen maken van deze zeer diverse wetten, regels én premies. Deze wegwijzer legt alles uit wat u moet weten over de GLB-premies.

Download wegwijzer
wegwijzer

Omgevingsvergunning en milieu in land- en tuinbouw

Bij het realiseren van uw nieuwbouwproject, het hernieuwen van uw oude milieuvergunning of bij een milieucontrole krijgt u als land- of tuinbouwondernemer te maken met de complexe milieu- en omgevingsreglementering. Deze wegwijzer geeft u een aantal belangrijke aandachtspunten mee.

Download wegwijzer
wegwijzer

Aan de slag met verbrede landbouw

Meer en meer land- en tuinbouwers combineren hun bedrijf met verbrede activiteiten. Denkt u dit in de toekomst ook te doen? Deze wegwijzer geeft u alvast tips alvorens u aan de slag gaat met verbrede landbouw.

Download wegwijzer