Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

SBB-startersfonds voor jonge starters financiert overnamebegeleiding en eerste werkjaar

SBB-startersfonds voor jonge starters financiert overnamebegeleiding en eerste werkjaar

Op initiatief van het accountants- en adviesbureau SBB en in samenwerking met Boerenbond werd in 2006 een fonds voor beginnende landbouwers en tuinders gelanceerd. Daarmee kunnen de kosten voor de zakelijke begeleiding tijdens het opstartjaar gefinancierd worden tot een maximum van 2.000 euro (excl. btw).

Starten in land- en tuinbouw

Een land- of tuinbouwbedrijf uitbaten vergt meer dan alleen inzet en vakkennis. Landbouwers moeten vandaag hun weg vinden in moeilijke fiscale dossiers, een steeds complexere milieu- en bouwreglementering en toenemende randwetgeving. Bovendien is de impact van deze reglementeringen op het voorbestaan van de onderneming groter dan ooit. Zonder een aangepaste milieuvergunning of de broodnodige rechten en quota is een landbouwbedrijf niet leefbaar.

SBB-fonds voor jonge starters

Met meer dan 9.000 landbouwers en tuinders als klant kennen de medewerkers van SBB Accountants & Adviseurs het belang van een correcte juridische en administratieve organisatie, zeker bij de opstart. Omdat een jonge starter of overnemer op dat moment vaak voor grote investeringen en andere belangrijke beslissingen staat, krijgt dit aspect onvoldoende aandacht met soms nefaste gevolgen. Met het SBB-fonds kunnen jonge starters de broodnodige deskundigheid door het fonds laten betalen om zo in de beste omstandigheden te kunnen starten. Het fonds vergoedt immers niet enkel de overnamebegeleiding door een bedrijfseconomische adviseur van SBB, maar betaalt in het opstartjaar ook voor de reguliere dienstverlening van één van de 30 SBB-kantoren. Deze omvat een begeleiding inzake fiscaliteit, mest- en wateraangiften en de verzamelaanvraag. Bovendien krijgt de deelnemer een jaar lang een gratis lidmaatschap van de dienst AGRO-bedrijfshulp. Zo kan de deelnemer rekenen op een invaller als hij voor een tijdje door ziekte of voor een vakantie niet op zijn bedrijf is. Op die manier willen de initiatiefnemers van het ‘Fonds voor jonge starters’ de financiële drempel voor een deskundige startersbegeleiding wegwerken.

Toetredingsvoorwaarden (*)

Het fonds stelt wel een aantal duidelijke voorwaarden. Geïnteresseerde starters moeten jonger zijn dan 40 jaar en lid zijn van Boerenbond. Starters laten de overname- en fiscale begeleiding in het eerste jaar door SBB uitvoeren en wie een bedrijfseconomische boekhouding moet voeren, doet dit bij SBB of Boerenbond in het bedrijfsadviessysteem (BAS). Omdat dergelijke boekhoudingen meestal gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid, blijft het prijskaartje hiervan ook beperkt. Indien de jonge starter aan deze voorwaarden voldoet, worden de kosten voor de overnamebegeleiding en het abonnement voor het eerste jaar reguliere dienstverlening terugbetaald met een maximum van 2.000 € (excl. BTW).

Wat wordt vergoed door het Fonds?

Overnamebegeleiding

 • Plaatsbezoeken
 • Opmaak overnamecontract
 • Advies bij pachtproblematiek
 • Advies bij VLIF-steun
 • Advies omtrent gewenste bedrijfsstructuur
 • Opmaak melding van overname vergunning
 • Opmaak typebrieven aan diverse administraties met melding van de overname

Abonnement dienstverlening SBB-kantoor

 • Fiscaal abonnement (begeleiding en fiscale aangifte)
 • Mestaangifte
 • Wateraangifte
 • Verzamelaanvraag

Wat wordt niet vergoed door het fonds?

 • Milieuvergunningsdossier
 • Oprichtingskosten vennootschap
 • Afwerking bedrijfseconomische boekhouding (BAS)
 • Bespreking bedrijfseconomische boekhouding (BAS)
 • Begeleiding bij eventuele controles
 • BTW-boekhouding

Voor meer informatie kan je contact nemen met een SBB-kantoor in de buurt.
Nuttige tips vind je ook in de gratis SBB-startersgids voor land- en tuinbouw.


(*) SBB behoudt het recht om de toetredingsvoorwaarden éénzijdig te wijzigen.