Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

SBB-praktijkgids 'Steunmaatregelen voor land- en tuinbouw'

De afgelopen decennia zijn het aantal regels en wetten die op de land- en tuinbouwsector van toepassing zijn, stelselmatig toegenomen. Dit resulteert vandaag in een overvloed aan specifieke sectorreglementering. De kunst bestaat erin om het bos door de bomen te blijven zien, en vooral de combinatie te kunnen maken van de zeer diverse wetten, regels en toepassingsvoorwaarden. Als zakelijk adviseur voor land- en tuinbouwbedrijven heeft SBB deze deskundigheid in huis.

Onze landbouwconsulenten in de SBB-kantoren begeleiden meer dan 9.000 landbouwers met hun boekhouding en fiscaal dossier. SBB beschikt ook over twee specialistenteams die u wegwijs maken in specifieke sectorreglementering. Enerzijds ontfermt een groep van bedrijfseconomisch adviseurs zich over de landbouwwetgeving in het algemeen en in het bijzonder over bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbegeleiding. Anderzijds kunt u steeds terecht bij het team van milieuadviseurs die zich over de milieu- en mestproblemen van uw bedrijf buigen.

Wij bieden u graag bijgaande praktijkgids ‘Steunmaatregelen in de landbouw’ aan. In deze publicatie heeft SBB de beschikbare informatie over de steunmaatmaatregelen i.v.m. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het nieuwe VLIF gebundeld. Ook andere subsidies, zoals de directe inkomenssteun, de agromilieumaatregelen, de beheerovereenkomsten en Kratos, worden toegelicht door de experts van onze studiedienst.

Wenst u meer informatie of een concreet advies, dan verwelkomen wij u graag in één van onze kantoren in Vlaanderen. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 

Inhoudstafel

Waarom deze gids?

Nieuwe regels, nieuwe kansen?

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Directe inkomenssteun

1. Betalingsrechten
2. Zoogkoeienpremie
3. Kalverpremie

Agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

1. Agromilieumaatregelen
2. Andere plattelandsmaatregelen
3. Beheerovereenkomsten

VLIF

1. Algemene begrippen en voorwaarden geldig voor alle aanvragen
2. Steun aan de vestiging van jonge land- en tuinbouwers
3. Steun aan investeringen
4. Toekenning van steun
5. Indicatieve lijst van steunpercentages
6. Contacten buitendiensten VLIF

Kratos

1. Kratos-modules
2. Subsidiebedragen
3. SBB-aanbod

Goed om weten

Fiscale gunstmaatregelen voor landbouwpremies
Geen dubbelfinanciering 21
Specifieke doelgroep - biologische landbouw
Specifieke doelgroep - zorgboerderij
Provinciale en gemeentelijke subsidies

U kan de gids hier downloaden.

Veel leesplezier.