Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

KRATOS

 

Subsidie voor gratis bedrijfsadvies van SBB

Met KRATOS lanceert de Vlaamse overheid een nieuw subsidiesysteem voor land- en tuinbouwers om gratis professioneel advies in te winnen. SBB kreeg de overheidsopdracht toegewezen en kwam voor meerdere adviesmodules zelfs als beste adviesbureau uit de bus op gebied van prijs/kwaliteit.

 

Welke adviezen biedt SBB u met KRATOS-subsidies?

SBB is erkend  voor volgende modules:

 

Bedrijfseconomisch advies met een ondernemingsplan

De bedrijfseconomische boekhouding blijft de spiegel van uw bedrijf. De bespreking van het resultaat en de vergelijking met andere bedrijven laat u de sterke en zwakke punten van het bedrijf zien. Deze boekhouding is meteen ook een belangrijke basis om op elk sleutelmoment in de bedrijfsuitbouw (investering, overname, samenwerking, ... ) een ondernemingsplan op te maken. Dit berekent de haalbaarheid van de investering op financieel vlak maar ook de behoefte aan arbeid, grond, productierechten, mogelijke VLIF-steun of GLB premies worden in een berekend plan gebundeld. Met een goed uitgewerkt ondernemingsplan kan u met een gerust hart en een sterk verhaal naar de bank stappen.

Advies IHD/PAS

SBB kan u advies geven over de implicaties van het nabijgelegen Natura 2000 gebied op uw landbouwbedrijf. Wat betekenen de emissieresultaten voor een eventuele verlenging/uitbreiding/vernieuwing van mijn vergunning? We kijken ook naar de mogelijke emissiereducerende maatregelen en beschikbare subsidies (doorverwijzing flankerend beleid).

Advies arbeidsveiligheid

De sector blijft veel risico’s bevatten en niet in het minst voor uw persoonlijke gezondheid. Om het aantal ongevallen terug te dringen stellen we een veiligheidsplan op met concrete richtlijnen en adviezen op niveau van arbeidsveiligheid.

Advies gevolgen GLB

Het hele premiebeleid is vanaf 2015 grondig veranderd. De bedrijven moeten zich aanpassen aan een resem randvoorwaarden en vergroeningsvoorwaarden.

Anderzijds zijn er kansen met beheerovereenkomsten en agro milieumaatregelen SBB helpt u door het ‘bos’ van voorwaarden en optimaliseert de premierechten. Naast de verzamelaanvraag adviseren we ook de randvoorwaarden, de vergroening en agromilieuacties.

Advies energie

SBB kan u advies geven over de energiehuishouding op uw bedrijf. Op basis van de aanwezige installaties wordt een simulatie gemaakt van het effectieve energieverbruik van het bedrijf. Deze simulatie wordt vergeleken met de sectorgemiddelden en we stellen de energiebesparingen of alternatieven voor. 

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de adviesmodules.

Kom ik in aanmerking voor gratis advies?

  • Elke GLB-actieve land- of tuinbouwer kan advies aanvragen.
  • U kunt over de looptijd van Kratos 1 (2016) en Kratos 2 (2017-2018) over elke module maximaal 1 keer advies aanvragen. Enkel starters kunnen tweemaal advies aanvragen voor bedrijfseconomisch advies met een ondernemingsplan (modules 1 en 2). De modules die u al hebt aangevraagd in Kratos 1, kunt u dus niet nogmaals aanvragen in Kratos 2, tenzij u starter bent.
  • In totaal mag u maximaal 4 modules aanvragen, een starter mag maximaal 5 aanvragen doen.
  • Opgelet! Het aantal adviesdossiers is beperkt.

Hoe vraag ik één of meerdere modules aan?

Vul onderstaand contactformulier in en SBB zal u contacteren om samen de aanvraag in orde te brengen via het e-loket.

 

Hoe verloopt een advies?

  • Nadat u uw aanvraag in het e-loket heeft ingediend wordt deze besteld.
  • SBB geeft advies over de adviesmodule van uw keuze, op maat van uw bedrijf. Voor alle adviesmodules, uitgezonderd module 4 (vergroening), moeten wij een plaatsbezoek en een rondgang op het bedrijf doen om de individuele bedrijfssituatie te kennen.
  • Vervolgens maakt de SBB-adviseur een adviesrapport op, dat u op papier of digitaal moet ondertekenen.
  • De maximumtermijn voor het afleveren van het advies is 4 maanden voor bedrijfseconomisch advies met een ondernemingsplan (modules 1 en 2) en 3 maanden voor de andere modules.
  • De adviesverlening is volledig gratis voor u als landbouwer. De betaling van de adviesverlening valt binnen het kader van de overheidsopdracht wat betekent dat de overheid SBB uitbetaalt.

Meer informatie?

Voor meer info over KRATOS of het SBB-kantoor in uw regio, bel naar 016/24 64 85 of mail naar info@sbb.be

 

 

 

Graag meer informatie?
Contactgegevens