Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Evaluatieformulier klantenvergadering Mestdecreet, GLB en VLIF

Beste, 

De afgelopen weken heeft SBB een reeks van klantenvergaderingen georganiseerd met als onderwerp: 'Mestdecreet, GLB en VLIF. Welke belangrijke keuzes moet u maken in 2018?'

Onze sprekers hebben daar de vertaalslag van de wetgeving naar de concrete bedrijfsimplicaties gemaakt.

U was ook één van de aanwezigen en wij hadden graag van u gehoord hoe u die avond ervaren heeft. Wilt u daarom de korte evaluatie hieronder invullen? Ook tips voor nieuwe onderwerpen zijn daarbij welkom.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Op welke infosessie was u aanwezig?


Kan u hieronder een score geven van 'Heel tevreden' tot 'Helemaal niet tevreden'