Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zorg voor voldoende kalvingen voor de premie zoogkoeien (1)

Gepubliceerd op 24-08-15

Vanaf 2015 is er een nieuwe gekoppelde premieregeling in het leven geroepen voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, ter vervanging van de vroegere zoogkoeienregeling (het zoogkoeienquotum). Nagenoeg alle bedrijven zijn in kennis gesteld van hun nieuwe premierechten. De eigenlijke aanvraag van deze premie hebt u reeds gedaan in het najaar van 2014.

Voor 2015 moet u zorgen dat er voldoende 'conforme kalvingen' zijn die aan de voorwaarden voldoen. Wat zijn die voorwaarden nu ook alweer? Want enigszins verwarrend is dat de voorwaarden voor de premies te kunnen genieten enigszins afwijken van de voorwaarden die vorig jaar van toepassing waren om de nieuwe referentie toe te kennen.

Nieuwe premievoorwaarden

Het nieuwe zoogkoeienquotum dient jaarlijks minstens voor 70% benut te worden om geen gedeelte van het quotum te verliezen. Een jonge starter zal pas quotum verliezen bij twee opeenvolgende jaren met een benutting van onder de 70%.

Uitbetaling

Het nieuwe premiestelsel is niet opgebouwd uit rechten met een vaste waarde. Het premiebedrag is afhankelijk van de te verdelen enveloppe en het totaal aantal premiegerechtigde dieren waarvoor een aanvraag is ingediend.

Er is tot op heden enkel een voorlopige planning opgemaakt van de gewenste uitbetalingsdata die de Vlaamse overheid zo goed als mogelijk zal respecteren. Net zoals voor de andere premieregelingen is er ook voor deze gekoppelde premie een voorschotbetaling voorzien eind december 2015. In vergelijking met vroeger zal dit voorschot 90% van de effectieve premie bedragen, in plaats van de 60% voorschotbetaling uit de oude regeling. Het resterende saldo is voorzien voor eind april 2016.

Overdracht nieuwe rechten

De toegekende rechten kunnen enkel in de maand november overgedragen worden. Vanaf 1 november tot en met 30 november 2015 zal deze ‘tegel’ op het e-loket opengesteld worden zodat de overlater zijn aanvraag tot overdracht rechten zoogkoeienhouderij kan overdragen aan een andere landbouwer. Er is geen afhouding voor de reserve, enkel kan de overdracht alleen doorgaan als de overlater minstens 70% van zijn rechten benut heeft in 2015.

Na de goedkeuring van de administratieve overdracht zullen de rechten op naam van de overnemer staan op 1 januari 2016.

De enige uitzondering op de regel is een volledige bedrijfsovername. Bij een volledige bedrijfsovername kan er ongeacht het tijdstip van de overname steeds de rechten overgedragen worden aan de nieuwe landbouwer. De uitbetaling van de premie 2015 zal wel op rekening van de overlater terechtkomen, aangezien de overlater de deelnameverklaring bij de start van het kalenderjaar ingediend heeft op het e-loket.

Deelnameverklaringen 2016!

Voor 15 december 2015 moet er een nieuwe deelnameverklaring ingediend worden op het e-loket. om premies in 2016 te kunnen genieten. We zullen onze klanten hiervan tijdig verwittigen.

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.