Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zijn uw referentiegegevens ikv. GLB correct?

Gepubliceerd op 08-01-15

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat officieel van start op 1 januari 2015. Concreet houdt dit in dat de 'oude' toeslagrechten ophouden te bestaan en er een nieuwe regeling in de plaats komt. Deze nieuwe regeling spreekt niet meer van toeslagrechten, wel van "betalingsrechten". Deze betalingsrechten geven u als land- of tuinbouwer recht op directe steun die vanaf 2015 opgedeeld is in de basisbetaling, de vergroeningspremie en eventueel een jongerenpremie.

1. Waar kan je deze gegevens vinden?

Om betalingsrechten te krijgen, moet u aan specifieke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn deels gebaseerd op historische gegevens en deels op gegevens van 2015. Ook de berekeningswijze van de waarde van de individuele betalingsrechten hangt samen met historische gegevens.

Elke betrokken land- of tuinbouwer is door Landbouw en Visserij aangeschreven in de loop van november 2014. Op deze briefwisseling staat duidelijk vermeld over welke referentiegegevens uw bedrijf beschikt, waaronder het toegangsticket, de subsidiabele oppervlakte van 2013 en de waarde van de betalingsrechten in 2014.
U kunt deze gegevens steeds raadplegen op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) onder de tegel 'Meer aanvragen' en vervolgens de tegel 'Betalingsrechten'.

2. Wat als deze gegevens niet correct zijn?

De referentiegegevens zijn gebaseerd op de gegevens van Landbouw en Visserij, met name de verzamelaanvraag. Natuurlijk is het mogelijk dat u niet akkoord bent met de referentiegegevens die u toegekend zijn. Er kan sprake zijn van onjuiste of onvolledige gegevens of een overmachtsituatie in de periode 2013 – 2015. 

Om dergelijke incorrectheden te melden moet er een bezwaar ingediend worden en dit voor 31 januari 2015. Bij voorkeur wordt dit bezwaar ingediend via het e-loket.  

3. Wat bij een bedrijfsovername?

Situatieschets: Een jonge landbouwer die gestart is op 1 januari 2014 na een volledige bedrijfsovername van zijn vader zal slechts een beperkt aantal referentiegegevens toegekend gekregen hebben. Namelijk uitsluitend de totale waarde van de toeslagrechten op 21 april 2014. De subsidiabele oppervlakte van 2013 zal voor deze jonge starter op 0 staan, aangezien de landbouwer toen niet actief was. 

Indien deze jonge starter niets zou ondernemen heeft hij geen toegangsticket en zullen er ook geen nieuwe betalingsrechten toegekend worden.  

Om dergelijke situaties recht te zetten moet er een overname van referentiegegevens gebeuren. In een beperkt aantal gevallen is de overname van referentiegegevens mogelijk.

Niet elke volledige bedrijfsovername komt zomaar in aanmerking voor de overdracht van referentiegegevens. Aan elke mogelijke optie zijn er bijkomende voorwaarden verbonden, enkele van de meest voorkomende opties staan hieronder weergegeven samen met de voorwaarden:

Elke bedrijfsleider met een overname of wijziging in bedrijfsstructuur die doorgevoerd is vanaf 22 april 2013 komt mogelijks in aanmerking voor de overname van referentiegegevens en dient zijn gegevens grondig te controleren. Afhankelijk van de overnamedatum bestaan de referentiegegevens uit het toegangsticket, de totale subsidiabele oppervlakte van 2013 en eventueel de totale waarde van de toeslagrechten in eigendom op 21/04/2014. 

Belangrijk om weten is dat er nooit een automatische overdracht van referentiegegevens is, dit moet steeds gemeld worden via het e-loket. Dergelijke overnames van referentiegegevens kunnen uitsluitend gemeld worden via het e-loket en dit voor 21 april 2015.  

4. De toekenning van de nieuwe betalingsrechten

Indien u akkoord bent met de toegekende referentiegegevens en er heeft geen bedrijfsovername op uw bedrijf plaatsgevonden na 22 april 2013 dan hoeft u voorlopig niets te ondernemen. 

Er zal tot slot een aanvraag tot definitieve toekenning van de nieuwe betalingsrechten moeten ingediend worden, maar deze zit vervat in de verzamelaanvraag van 2015. Als u uiterlijk op 21 april 2015 uw verzamelaanvraag indient en hierin aanvinkt dat u betalingsrechten wenst, zal u in het najaar van 2015 op de hoogte gesteld worden van uw nieuwe betalingsrechten.

 

Leen

Leen

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.