Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zaai tijdig uw groenbedekker in!

Gepubliceerd op 28-08-17

Vele landbouwers vullen hun ecologisch aandachtsgebied (EAG) in met een groenbedekker. Om geen premies te verliezen is het belangrijk het groenbedekkersmengsel voor 1 oktober in te zaaien (1). Maar ook administratief moet u in orde zijn.

Ander mengsel? Ander perceel?

Wijken de ingezaaide groenbedekkers als EAG af van uw aangifte verzamelaanvraag? Geen probleem! Tot 16 oktober kan u nog wijzigingen aan de groenbedekkers doorgeven via het e-loket. Heeft u bijvoorbeeld beslist een ander mengsel in te zaaien dan aangegeven, dan mag dit nog aangepast worden. De mogelijke nateelten zijn: mengsel van vlinderbloemige groenbedekkers (658), mengsel van niet- vlinderbloemige groenbedekkers (659), grasklaver (700) of gras in onderzaai (657).

Ook het wisselen van percelen met groenbedekkers is nog tot 16 oktober toegelaten in het e-loket (2). Vergeet hierbij zeker niet om de nieuwe percelen te activeren als EAG. Voor percelen waar uiteindelijk toch geen groenbedekker wordt ingezaaid, vraagt het Departement Landbouw en Visserij om ze af te melden. Zolang u voldoende oppervlakte EAG heeft, rusten hier geen sancties op.

Groenbedekkers lang genoeg aanhouden

De aanhoudingsperioden van groenbedekkers als EAG lopen tot:

Vorig jaar werden bepaalde voorwaarden voor groenbedekkers versoepeld. Hierdoor is oogsten, maaien of laten begrazen van de groenbedekker tijdens de aanhoudingsperiode toegestaan onder strikte voorwaarden. Het gewas moet voldoende ontwikkeld zijn om een oogstbaar product op te leveren. De groenbedekker moet daarom tijdig ingezaaid zijn na een vroege oogst van de hoofdteelt. Daar bovenop moet er na het oogsten van de groenbedekker nog voldoende gewas aanwezig blijven om de bodem te bedekken en nutriënten op te nemen.

En daarna?

Net als de vorige jaren blijft het noodzakelijk om de groenbedekker na de aanhoudingsperiode in te werken. Deze mag niet aanblijven als hoofdteelt in 2018.

Meer informatie

SBB-klanten krijgen bij hun verzamelaanvraag een handige groenbedekkersfiche om het overzicht op hun groenbedekkers en de bijhorende voorwaarden te bewaren. Meer info vind u bij uw SBB-consulent of in de informatiefiche van het Departement Landbouw en Visserij.

 

(1) voor Polders en Duinen is dit 1 september
(2) uiterlijk op 16 september voor Polders en duinen

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.