Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wijziging voorwaarden EAG – groenbedekker

Gepubliceerd op 06-05-15

De verzamelaanvraagcampagne 2015 werd gekenmerkt door tal van nieuwigheden en wijzigingen door de start van het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 1 januari 2015. Onder meer de vergroeningspremie met onder meer het voorzien in voldoende EAG (ecologisch aandachtsgebied) is één van de belangrijke wijzigingen. Sinds vorige week is er vanuit de Vlaamse overheid een verruiming gecommuniceerd aan de voorwaarden van de EAG – groenbedekker, één van de mogelijkheden om te voorzien in voldoende EAG.

Oogsten, maaien en begrazen toegelaten

De EAG – groenbedekker zal zonder enige twijfel één van de meest geselecteerde EAG – mogelijkheid zijn in de afgelopen verzamelaanvraagcampagne. Tot voor kort werd voor de maatregel groenbedekking als EAG gesteld dat de groenbedekker niet geoogst, gemaaid of begraasd kon worden. Deze beperking was zowel vanuit landbouw- als milieustandpunt niet logisch. Sinds vorige week zijn de voorwaarden dus verruimd met het toelaten van het oogsten, maaien of begrazen na afloop van de aanhoudingsperiode (meestal 15 februari).

Geldende voorwaarden

Achtergrondinformatie – vergroeningsvoorwaarde EAG

Bij de vergroeningsmaatregel 'ecologisch aandachtsgebied' wordt uitgegaan van het areaal bouwland. Dit is alle subsidiabele oppervlakte die de land- of tuinbouwer in gebruik heeft op 21 april en waarbij de oppervlakte blijvend grasland en permanente teelten in mindering zijn gebracht. Een land- of tuinbouwbedrijf met 15 hectare of meer bouwland moet voldoen aan de maatregel ecologisch aandachtsgebied. Concreet houdt dit in dat er minstens 5% van het areaal bouwland moet ingericht worden als ecologisch aandachtsgebied. Er zijn verschillende mogelijkheden waar de land- of tuinbouwer kan voor kiezen om als maatregel toe te passen in het kader van EAG, wel dient er rekening gehouden te worden met wegingsfactoren.

 

Leen

Leen

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.