Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wijziging vergunning energieproducten en elektriciteit nog tot het einde van het jaar mogelijk

Gepubliceerd op 15-10-14

Vanaf oktober 2013 is het gebruik van ‘gasolie extra’ verplicht voor niet voor de weg bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers en bosbouwmachines. Gasolie extra heeft een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg. De gewone gasolie mag wel nog gebruikt worden voor niet-mobiele motoren en voor professionele verwarmingsdoeleinden. Deze wijziging heeft ook een impact op de vergunning energieproducten en elektriciteit (het vroegere mazoutcontingent).

De overgangsperiode om deze vergunning aan te passen loopt op 31 december 2014 af.

1. De vergunning energieproducten en elektriciteit

Land- en tuinbouwers kunnen genieten van een accijnsvrijstelling op energieproducten en elektriciteit die uitsluitend aangewend worden voor land-, tuin- en bosbouwactiviteiten. Om van deze vrijstelling gebruik te maken moet elke individuele land- of tuinbouwer beschikken over een vergunning energieproducten en elektriciteit als eindgebruiker. Op dergelijke vergunning staan de gebruikte energieproducten opgegeven met de correcte productcode en een geschat verbruik op jaarbasis.

Elk energieproduct heeft een bijhorende productcode en deze begint voor land- en tuinbouwactiviteiten steeds met de cijfers ‘79’. Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg draagt de productcode 7906 en gasolie extra (zwavelgehalte lager dan 10 mg/kg) draagt de code 7907.

 

Concreet houdt deze wijziging in dat land- en tuinbouwers die beschikken over een vergunning energieproducten en elektriciteit die voor gasolie enkel de productcode 7906 vermeldt, de vergunning dienen te wijzigen indien gasolie extra gebruikt wordt voor landbouwtractoren, bosbouwmachines en niet voor de weg bestemde mobiele machines.

 Voorbeeld 1: Landbouwer met vergunning energieproducten en elektriciteit – enkel met productcode 7906 voor gasolie.
De landbouwer gebruikt de vergunde gasolie uitsluitend voor zijn landbouwtractoren. Hij is bijgevolg verplicht om sinds 13 oktober 2013 voor deze tractoren gasolie extra te gebruiken. Om nog steeds te kunnen genieten van de accijnsvrijstelling dient deze landbouwer zijn vergunning energieproducten en elektriciteit te wijzigen door de productcode 7907 met een bijhorend geschat jaarverbruik toe te voegen. De productcode 7906 mag verwijderd worden uit zijn vergunning.

 Voorbeeld 2: Tuinder met vergunning energieproducten en elektriciteit – enkel met productcode 7906 voor gasolie.
De tuinder gebruikt de vergunde gasolie voor zijn landbouwtractoren en voor het verwarmen van de serre. Hij is bijgevolg verplicht om sinds 13 oktober 2013 voor het aandrijven van zijn tractoren gasolie extra te gebruiken. De gewone gasolie mag wel nog gebruikt worden voor de verwarming van de serre – professionele verwarmingsdoeleinden. De tuinder dient zijn vergunning energieproducten en elektriciteit te wijzigen indien hij gebruik wil maken van de accijnsvrijstelling op de gasolie extra. De tuinder dient hiervoor de productcode 7907 met een bijhorend geschat jaarverbruik toe te voegen. De productcode 7906 moet behouden blijven voor de gasolie aangewend voor de verwarming van de serre.

2. De overgangsperiode tot 31 december 2014

De dienst Douane & Accijnzen voorziet een overgangsperiode tot 31 december 2014 voor alle personen die met deze problematiek te maken hebben. Voor het einde van 2014 moeten alle vergunningen aangepast worden met de juiste productcodes.

Gedurende deze overgangsperiode zal de productcode van gewone gasolie (7906) ook gelden voor de productcode van gasolie extra (7907), en omgekeerd. De brandstofleverancier zal tijdens deze periode gasolie extra mogen leveren aan een vergunningshouder (met enkel productcode 7906) om bovendien te genieten van de vrijstelling op accijnzen.

3. De procedure

Heel wat land- en tuinbouwers zullen de nodige inspanningen moeten leveren om hun huidige vergunning energieproducten en elektriciteit te wijzigen. U kan uw huidige vergunning nakijken of hier de productcode 7907 reeds vermeld staat. Zo niet, dient u deze aan te passen indien u gasolie extra gebruikt voor landbouwtractoren, bosbouwmachines of niet voor de weg bestemde mobiele machines. Heeft u vragen over uw vergunning of over de mogelijke wijzigingen die doorgevoerd moeten worden? Dan kan u terecht op één van onze SBB–kantoren.

 

Leen

Leen

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.