Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Welke voordelen heeft de verpachter bij het afsluiten van een lange pacht of loopbaanpacht?

Gepubliceerd op 02-03-15

Uiteraard is het voor de pachter voordelig om een lange pacht te kunnen afsluiten. Hij geniet dan langer de zekerheid dat hij de gepachte goederen kan aanwenden voor zijn landbouwbedrijvigheid. Maar ook de verpachter geniet voordelen wanneer hij opteert voor een lange pacht of een loopbaanpacht.

Verhoging van de pachtprijs

De pachtprijzen zijn gebonden aan maximumgrenzen opgelegd door de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen. De pachtprijs bestaat uit het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuld met de toepasselijk pachtprijscoëffeciënt van de streek. Indien partijen toch een hogere prijs afspreken, kan de pachter weigeren meer te betalen dan wat wettelijk wordt bepaald, ondanks het feit dat men dit contractueel had afgesproken. De letter van de wet staat immers hoger in rang dan wat partijen onderling afspreken. Enkel bij lange pacht die vastgelegd wordt in een authentieke akte of loopbaanpacht laat de wet u toe een hogere prijs aan te rekenen.

Lange pacht

Bij pachtovereenkomsten die voorzien in een eerste gebruiksperiode van achttien jaar, mag de normale pachtprijs van de grond verhoogd worden met 36% en de pachtprijs voor gebouwen met 18%.

De pachtprijs kan verhoogd worden met 42% voor gronden en 21% voor gebouwen wanneer de eerste gebruiksperiode 21 jaar bedraagt en met 48% voor gronden en 24% voor de gebouwen wanneer de eerste gebruiksperiode 24 jaar bedraagt.

Wanneer de eerste gebruiksperiode 25 jaar of meer bedraagt, kan de pachtprijs verhoogd worden met 50% voor gronden en 25% voor gebouwen.

Na de eerste gebruiksperiode wordt de pachtprijs teruggebracht tot de normale pachtprijs.

 Loopbaanpacht

Voor zover de pachtovereenkomst slaat op een loopbaanpacht, mag de normale pachtprijs van gronden met 50% verhoogd worden en de pachtprijs voor gebouwen met 25%.

Fiscaal voordeel

Wanneer een pachtovereenkomst voor gronden wordt afgesloten die voorziet in een eerste gebruiksperiode van minimum 18 jaar, dan geniet de verpachter vrijstelling van belastingen op de door hem ontvangen pachtgelden.

 

Ook bij de loopbaanpacht is het netto-inkomen van de onroerende goederen vrijgesteld van personenbelasting. Deze vrijstelling geldt zowel voor de gebouwde als voor de niet-gebouwde onroerende goederen. De verpachter zal bijgevolg enkel de onroerende voorheffing dienen te betalen.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.