Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Welke bemestingsnormen gelden in 2015?

Gepubliceerd op 25-02-15

De besprekingen met de Europese Commissie resulteerden in een principiële goedkeuring van een nieuw mestactieplan. Het MAP 5 zal de maximale bemestingsnormen voor de komende 4 jaar bepalen. Zolang er evenwel geen nieuw, aangepast decreet goedgekeurd werd, blijven de maximale bemestingsnormen en bemestingsbepalingen van het huidige Mestdecreet van toepassing. Volgende aandachtspunten voor het nieuwe bemestingsseizoen geeft de VLM mee:

  1. De stikstofnorm uit dierlijke mest (incl. begrazing) zal sowieso maximaal 170 kg dierlijke N (kg/ha/jaar) bedragen. Er is momenteel nog geen derogatie voor de periode 2015-2018.
  2. Het huidige MAP 4 voorziet voor 2015 een daling van de maximale fosfaatnorm voor een aantal teeltgroepen. Naast stikstofuitspoeling moet ook het verlies van fosfaat gereduceerd worden. Vandaar dat in MAP 4 reeds voorzien is in een gefaseerde verlaging van de fosfaatbemestingsnorm.
  3. De andere bepalingen van MAP 4 (staalnameverplichting groenten, uitrijregeling, emissiearme aanwending, respecteren van de afstand tot de waterloop, transport- en burenregeling, …) blijven ook verder van toepassing totdat de nieuwe mestwetgeving goedgekeurd is.

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.