Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wateraangifte... Vanaf 2016 digitaal

Gepubliceerd op 26-01-16

Online loket

Vanaf 2016 zal de wateraangifte voor land- en tuinbouwers rechtstreeks verlopen via het heffingenloket. De VMM heeft je enkel een brief met je dossiernummer en toegangscode verstuurd. De digitale aangifte is verplicht voor iedereen! Sinds 18 januari 2016 is het heffingenloket operationeel.

Wanneer indienen?

Je moet de aangifte indienen via het loket uiterlijk op 14 maart 2016:

De gegevens van je vorige aangifte zullen op voorhand klaar staan. Dit maakt de aangifte makkelijker. Het loket zal ook een digitaal archief worden, waar je de aangifte het jaar nadien terug kan gaan raadplegen. Er zitten ook een aantal kwaliteitscontroles ingebouwd in het loket, waardoor je de aangifte - voor indiening - kan corrigeren en het risico op een foute aangifte kleiner wordt.

De brief met je dossiernummer en toegangscode kan je ook bezorgen aan je adviseur, die dan voor jou de wateraangifte digitaal kan opmaken en indienen.

Wateraangifte = twee heffingen

Niet-particuliere watergebruikers met meer dan 500 m³ leidingwater of een eigen grondwaterwinning met een pompcapaciteit van meer dan 5 m³/u, zijn grootverbruikers. Alle grootverbruikers moeten hun waterverbruik aangeven aan de VMM. Hieruit wordt een heffing berekend voor het 'vervuilen' van water alsook voor het oppompen van grondwater aan het Vlaamse Gewest.

Vrijwel alle land- en tuinbouwbedrijven zijn grootverbruiker en moeten dus een jaarlijkse aangifte indienen.

Welke gegevens zijn nodig om een correcte aangifte in te vullen?

De forfaitaire heffing op waterverontreiniging wordt opnieuw duurder

De heffing voor de waterverontreiniging wordt bepaald door de vuilvracht (VE)van het afvalwater en de eenheidstarief voor heffing (T) van het heffingsjaar. Voor HJ 2016 bedraagt het eenheidstarief voor niet-oppervlaktewaterlozers 50,71 € per vuilvracht. Vorig jaar was deze 44,21 €.

Voor het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater kan je kiezen tussen een berekening op basis van meetgegevens van het geloosde afvalwater of een forfaitaire berekeningsmethode. De meeste land- en tuinbouwers maken gebruik van het forfaitaire systeem, waarbij de vuilvracht (VE) gelijk is aan de hoeveelheid water (Q) die verbruikt wordt maal deomzettingscoëfficiënt (OC). In onderstaande tabel zie je de prijs die je betaalt voor de zuivering van 1 m³ water voor landbouw, onderverdeeld in verschillende subsectoren.

 

 

Berekening van de heffing op winnen van grondwater

Het heffingsbedrag dat je betaalt voor het gebruik van grondwater hangt af van de hoeveelheid water die je hebt opgepompt en uit welke watervoerende laag het water afkomstig is. Wanneer je tussen 500 m³ en 30.000 m³ freatisch grondwater (bovenste watervoerende laag) gaat oppompen, betaal je 78 euro per 1000 m³ voor HJ 2016.

Wanneer je meer dan 30.000 m³ water wint, of het gewonnen water is afkomstig uit een afgesloten watervoerende laag, dan is je heffing (per m³ opgepompt grondwater) duurder.

Boetes en heffingsverhoging

Elk jaar opnieuw worden boetes opgelegd voor het ontbreken van een grondwatermeter. Denk er ook aan dat de teller verzegeld moet zijn. Bij verbreking van de verzegeling of een (her)verzegeling, moet je dit melden bij de VMM. Een meldingsformulier voor verbreking van de verzegeling van de watermeter kan teruggevonden worden op de site van de heffingen. Ook dit jaar zal de VMM toezien op de melding van het verbreken van de zegel van de meter op de grondwaterwinning en, bij gebrek aan een correcte melding, een boete opleggen. Ook de opgave van verkeerde tellerstanden wordt nauwgezet gecontroleerd en een heffingsverhoging wordt aangerekend!

Als de VMM bepaalde gegevens in je aangifte moet rechtzetten, wordt daar een heffingsverhoging aan gekoppeld van maximaal 50 % van de heffing op het niet correct aangegeven gedeelte.

De heffingsverhoging en boetes worden rechtstreeks via het heffingsbiljet geïnd.

Heffingsbiljet

Op basis van je digitale wateraangifte, krijg je later een heffingsbiljet van de VMM met een berekeningsnota van o.a. de heffing voor zuivering van je afvalwater in 2015. Echter, een groot stuk van deze heffing heb je wel al in je waterfactuur betaald, als 'voorschot' op deze afvalwaterzuivering. Op het heffingsbiljet kan je zien welke bedragen al betaald werden in de waterfactuur, en het saldo dat je nog moet betalen.

Wat heb je nu al betaald via de waterfactuur 2015?

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.