Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wat te doen bij het ontdekken van een verborgen gebrek?

Gepubliceerd op 28-04-15

Na de aankoop van bijvoorbeeld een keukentoestel of een wagen kan het zijn dat er een verborgen gebrek opduikt waardoor het goed niet meer volledig bruikbaar is. 

Ook een bouwheer kan enige tijd na de oplevering van zijn huis geconfronteerd worden met bijvoorbeeld barsten in de tegels of vocht in de muren die misschien de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen. 

Op welke manier en vooral binnen welke termijn dient u actie te ondernemen? Wij vatten een aantal belangrijke punten voor u samen.

1) Koop: actie ondernemen binnen “een korte termijn”

Er is sprake van een verborgen gebrek wanneer ‘dit het goed ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe men het bestemt’ of ‘die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht’. Bovendien gaat het om een gebrek dat niet kon ontdekt worden door een aandachtig onderzoek bij de levering. 

De rechtsvordering moet door de koper worden ingesteld binnen een korte termijn. Deze begint te lopen van zodra de koper het gebrek heeft ontdekt (of behoorde te ontdekken) en zodra vaststaat dat een minnelijke regeling niet aan de orde is. Het is uiteindelijk de rechter die, rekening houdend met de concrete omstandigheden, zal oordelen of binnen een kort tijdsbestek werd gehandeld.

2) Aanneming: actie ondernemen binnen “een redelijke termijn” of “binnen 10 jaar”

Bij aannemingswerken wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten gebreken: de lichte en de ernstige verborgen gebreken. Deze laatste brengen de stabiliteit of de stevigheid van het gebouw in het gedrang. 

Op basis van zijn contractuele garantieverplichting is de aannemer verantwoordelijk voor lichte verborgen gebreken. De vordering gebaseerd op deze contractuele garantie dient binnen een redelijke termijn ingesteld te worden na de ontdekking van het gebrek. De rechter zal ook hier, in functie van de concrete omstandigheden, nagaan hoe deze termijn dient te worden ingevuld en oordelen of tijdig actie werd ondernomen. 

Indien sprake is van ernstige verborgen gebreken, dient de bouwheer een vordering in te stellen gebaseerd op de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect. Deze termijn van 10 jaar begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken, hetgeen in de principe de definitieve oplevering van de werken inhoudt. 

Besluit: van zodra u een gebrek vaststelt, dient u actie te ondernemen. Dit kan best door uw contractspartij via een aangetekend schrijven in gebreke te stellen. U kan hiervoor steeds terecht bij SBB.

 

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.