Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Waarvoor kan grasklaver nu wel of niet dienen?

Gepubliceerd op 24-09-15

Grasklaver is een teelt die in de verschillende sectorwetgevingen voorkomt en na 1 jaar GLB is het voor velen niet helemaal duidelijk meer in welk vakje grasklaver (en de andere vlinderbloemigen) precies past. We trachten een overzicht te geven.

Grasklaver als agromilieumaatregel VLI

Sinds vorig jaar moet je agromilieumaatregelen zoals vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding en verwarringstechniek voorafgaandelijk aanvragen. Concreet kun je via eloket vanaf 1 oktober tot 30 november 2015 een nieuwe overeenkomst aangaan voor 5 jaar (2016-2020).

Vorig jaar hebben echter veel landbouwers de kat uit de boom gekeken omdat men in de wirwar van het GLB en de onzekerheden van derogatie geen duidelijk zicht op de gevolgen had en uiteindelijk hebben velen geen verbintenis voor de agromilieumaatregel VLI aangegaan. Nu is de situatie beter uitgeklaard maar niettemin ingewikkeld.

Indien u de premie vlinderbloemigen VLI voor grasklaver (450 euro) vanaf volgend jaar wil genieten moet u een agromilieumaatregel met een verbintenisoppervlakte aangaan via eloket voor 30 november. U moet minstens deze verbintenisoppervlakte respecteren de volgende 5 jaar. Bij tekort komen er sancties en bij overschot word je maximaal tot 120% uitbetaald.

In welke mate is dit te combineren met andere vereisten?

Grasklaver (met minder dan % klaveraandeel) kan ook voor 1 oktober ingezaaid worden als vanggewas op focusbedrijven en bovendien gebruikt worden als EAG-groenbedekkingsmengsel maar de groenbedekker moet in het kader van de EAG voorwaarden na de minimale aanhoudingsvoorwaarden ingewerkt worden. Dus grasklaver als EAG groenbedekkingsnateelt kan niet blijven liggen als hoofdteelt in 2016 wat wenselijk zou zijn voor de premie VLI. Theoretisch moet men dus inwerken en opnieuw inzaaien.... Hopelijk wordt deze eigenaardige interpretatie gewijzigd.

Grasklaver behoort tot de grasgroep dus in die zin is het dezelfde teeltgroep als gras en is het geen bijkomende teelt voor de gewasdiversificatie. Rode klaver is wel een bijkomende teelt in kader van de gewasdiversificatie die ook in aanmerking komt voor VLI. In dit geval moet je wel opletten voor dubbele subsidiëring. Indien je rode klaver aangeeft voor VLI en voor EAG dan zal de premie VLI niet volledig uitbetaald worden. Deze oppervlakte wordt wel meegerekend om de verbintenisoppervlakte te respecteren.

Grasklaver komt echter niet in aanmerking als stikstofbindend gewas in kader van EAG maar de verschillende soorten klavers wel.

Het beste nieuws is echter dat de hoofdteelt grasklaver in aanmerking komt voor derogatie wat toch wel een groot voordeel is.

Voor wie toch het bos niet meer tussen de bomen ziet , heeft mogelijks een hulpmiddel met volgend tabelletje. In dit schema kan men de verschillende toepassingsmogelijkheden voor vlinderbloemigen bekijken. Tijdens de verzamelaanvraag komt de SBB consulent hierop terug.

Op korte termijn is het van belang dat grasklaver een mogelijk groenbedekingsmengsel kan zijn (inzaai voor 1 oktober) en dat men de agromilieumaatregel VLI moet aanvragen in het najaar 2015.

 

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.