Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vrijstelling sociale bijdragen in de varkenssector

Gepubliceerd op 26-03-19

Heel wat varkenshouders hebben te kampen met financiële problemen ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest. De sector werd erkend als sector in crisis waardoor u makkelijk een vrijstelling van sociale bijdragen kan verkrijgen. We overlopen met u de mogelijkheden en de gevolgen van deze vrijstelling.

De varkenshouders die zwaar getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest kunnen vrijstelling van hun sociale bijdragen verkrijgen door bij hun sociaal verzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag in te dienen. Het RSVZ zal de aanvraag dan verder onderzoeken en een beslissing nemen.

Voor welke kwartalen en afrekeningen kan u een vrijstelling krijgen?

Een vrijstelling kan zowel worden aangevraagd voor uw sociale bijdragen uit het verleden als voor uw toekomstige sociale bijdragen.

Voor uw bijdragen uit het verleden (zelfs de bijdragen die u reeds betaald heeft) kan uw aanvraag één jaar teruggaan in de tijd. Zo kunt u bijvoorbeeld in de aanvraag die u vóór eind maart 2019 indient, een vrijstelling aanvragen voor alle kwartalen van 2018 en voor het eerste kwartaal van 2019. Indien de vrijstelling wordt goedgekeurd, zal uw sociaal verzekeringsfonds de reeds betaalde bijdragen terugstorten.

Vraagt u enkel een vrijstelling van toekomstige bijdragen dan kunt u beslissen om de voorlopige bijdragen niet meer te betalen en daarvoor binnen het jaar een definitieve vrijstelling aan te vragen. Stel dat u een vrijstelling wenst voor de bijdragen van 2019, dan doet u geen enkele betaling maar wacht u tot u de afrekening van het vierde kwartaal 2019 ontvangen heeft. U vraagt vervolgens vóór 15 december de vrijstelling aan voor alle onbetaalde afrekeningen van 2019. U verwittigt uiteraard nu reeds uw sociaal verzekeringsfonds hiervan om inningsprocedures te vermijden. Vergeet daarbij niet om uw rijksregister te vermelden.

U kunt tot slot ook een vrijstelling aanvragen voor uw regularisatiebijdragen (eindafrekening). Deze aanvraag moet gebeuren binnen de vier kwartalen na ontvangst van de regularisatiebijdrage.

Wie kan een vrijstelling aanvragen?

De mogelijkheid om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen geldt alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en gepensioneerden. Als zelfstandige in bijberoep valt u uit de boot.

Hoe vraagt u de vrijstelling aan?

Zoals in de aanhef vermeld, kunt u een vrijstelling van uw sociale bijdragen verkrijgen door bij uw sociaal verzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag in te dienen.

U moet daarvoor het wettelijk verplichte aanvraagformulier gebruiken dat u verkrijgt via uw sociaal verzekeringsfonds.

U stuurt de aanvraag aangetekend naar uw sociaal verzekeringsfonds, dat uw aanvraag verder overmaakt aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid van Zelfstandigen). Het RSVZ zal uw aanvraag dan verder onderzoeken en een beslissing nemen.

Wat zijn de gevolgen van een vrijstelling?

Stelt het RSVZ u deels of volledig vrij van bijdragen? Dan heeft dat geen invloed op uw recht op kinderbijslag, ziekte-uitkeringen of de terugbetaling van gezondheidszorgen. Jammer genoeg bouwt u voor de vrijgestelde voorlopige bijdragen ondertussen geen pensioenrechten op – tenzij u vóór de verjaringstermijn van vijf jaar de vrijgestelde bijdragen plus de bijbehorende verhogingen vereffent.

Let wel! Heeft de vrijstelling alleen betrekking op de regularisatiebijdragen (de eindafrekening) en heeft u de voorlopige bijdragen voor die kwartalen dus wel betaald, dan vervallen uw pensioenrechten niet!

Daarnaast kan de vrijstelling ook een impact hebben op het overbruggingsrecht en is de betaalde VAPZ-bijdrage niet fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u ook voor één of meerdere kwartalen een vrijstelling heeft gekregen.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.