Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Voorwaarden verlaagd verdeelrecht bij relatiebreuk versoepeld

Gepubliceerd op 14-06-16

Indien een onroerend goed, gelegen in Vlaanderen, in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars en één van deze mede-eigenaars neemt de delen van de andere mede-eigenaars over, is er in Vlaanderen in principe een verdeelrecht verschuldigd van 2,5% te rekenen op de verkoopwaarde van het volledige onroerend goed.

Om tegemoet te komen aan enkele tegenkantingen, werd het tarief van dit verdeelrecht verlaagd van 2,5% naar 1% ingeval de verdeling gebeurde naar aanleiding van een 'relatiebreuk'/'echtscheiding'. Dit verlaagd tarief van 1% vond toepassing vanaf 1 januari 2015 en wordt ook wel in de volksmond 'de miserietaks' genoemd.

Hierbij denken we bvb. aan een relatiebreuk waarbij één van de twee ex-partners de gezinswoning die zij tijdens de relatie samen aankochten en die hen bijgevolg in onverdeeldheid toebehoorde, wenst uit te kopen van de ex-partner. In dit geval zal de overnemer 1% verdeelrecht verschuldigd zijn te rekenen op de verkoopwaarde van de gehele gezinswoning. 

Om van het verlaagd verdeelrecht te kunnen genieten, dient evenwel voldaan te worden aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden werden versoepeld met ingang van 1 januari 2016.

Thans geldt het verlaagd verdeelrecht van 1% als de verdeling van het onroerend goed of de afstand van de onverdeelde delen:

  1. Tussen ex-echtgenoten plaatsvindt na of uitwerking heeft door de echtscheiding;
  2. Tussen ex-wettelijke samenwonenden plaatsvindt binnen een termijn van 3 jaar die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning conform artikel 1476 §2 BW en op voorwaarde dat de personen op de dag van deze beëindiging ten minsten een jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.

Bijgevolg kunnen niet enkel ex-echtgenoten in het kader van hun echtscheiding genieten van het verlaagd verdeelrecht, maar eveneens wettelijk samenwonende partners die minstens één jaar wettelijk samenwoonden en de verdeling van het onroerend goed tussen hen gebeurt binnen een termijn van drie jaar na het verbreken van de wettelijke samenwoning.

Feitelijke samenwoners daarentegen, kunnen bij een uitonverdeeldheidtreding van bvb. hun gezinswoning ingevolge een relatiebreuk, niet genieten van het verlaagd verdeelrecht ongeacht de termijn dat zij hebben samengewoond. Ingeval van een relatiebreuk tussen feitelijke samenwoners, zullen zij desgevallend het verdeelrecht van 2,5% verschuldigd zijn.

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.