Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Voordelen van vlinderbloemigen in nieuwe GLB

Gepubliceerd op 23-10-15

Het is hét moment om met vlinderbloemigen aan de slag te gaan. Sinds vorig jaar moet de premie vlinderbloemigen als agromilieumaatregel voorafgaandelijk aan de verzamelaanvraag aangevraagd worden. De deadline nadert: concreet kan men via het e-loket van 1 oktober tot 30 november een nieuwe overeenkomst aangaan voor 5 jaar (2016-2020). Om de premie vlinderbloemigen (€ 450 of € 600/ha) te ontvangen teelt u gedurende vijf opeenvolgende jaren vlinderbloemige gewassen als hoofdteelt op minstens de verbintenisoppervlakte (min. 0,5 ha). Bij tekort komen er sancties en bij overschot wordt tot maximaal 120% uitbetaald.

Meer info over de voorwaarden van de premie vlinderbloemigen vindt u hier.

Vorig jaar hebben veel landbouwers de kat uit de boom gekeken, maar ondertussen is de regelgeving uitgeklaard en blijken de vele voordelen. We geven een overzicht van de mogelijke combinaties met andere steun.

Vergroening gewasdiversificatie

Als in het mengsel grassen zijn opgenomen (vb. grasklaver, grasluzerne), wordt het als ‘grasland’ beschouwd. Als er al graslanden aanwezig zijn, vormen de vlinderbloemigen dan geen bijkomende teelt. Dit is wel het geval voor andere vlinderbloemigen zoals bijvoorbeeld rode klaver, die dan –naast de grassen- een bijkomende teelt vormen.

Stikstofbindende gewassen als EAG

Indien u vlinderbloemigen als hoofdteelt inzaait, telt dit mee als ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor 70% van de oppervlakte. Hetzelfde geldt voor mengsels van vlinderbloemigen als hoofdteelt, maar niet als gras is bijgemengd (vb. grasklaver, grasluzerne). Als de vlinderbloemigen worden ingebracht als EAG, is geen dubbelfinanciering met de premie vlinderbloemigen als agromilieumaatregel mogelijk (zie hierboven). De oppervlakte wordt wel meegeteld voor de verbintenisoppervlakte, maar de premie voor deze oppervlakte wordt niet uitbetaald.

Groenbedekkingsmengsel als EAG

Grasklaver, grasluzerne en andere mengsels van vlinderbloemigen (min. twee groenbedekkers) kunnen gebruikt worden als groenbedekking i.k.v. EAG. Let wel op dat de groenbedekker moet ingezaaid worden voor 1 oktober en na de minimale aanhoudingsvoorwaarden ingewerkt dient te worden. Dus grasklaver als EAG groenbedekkingsnateelt kan niet blijven liggen als hoofdteelt in 2016.

Derogatie voor grasklaver

Het grootste voordeel van de hoofdteelt grasklaver is dat het sinds dit jaar in aanmerking komt voor derogatie. Voorwaarde is dat er minder dan 50% klaver ingezaaid wordt. Grasklaver kan eveneens voor 1 oktober ingezaaid worden als vanggewas op focusbedrijven.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.