Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vlinderbloemigen leggen geen windeieren in het GLB

Gepubliceerd op 03-10-16

Dat groenbedekkers de meest gekozen optie zijn voor Ecologisch Aandachtsgebied (EAG) wist u waarschijnlijk. Maar wist u dat u vlinderbloemigen kan inzetten voor EAG? En kent u de vele andere voordelen van vlinderbloemigen al? Vorig jaar hebben veel landbouwers de kat uit de boom gekeken, maar ondertussen is de regelgeving uitgeklaard. We geven een overzicht van de mogelijke combinaties met andere steun.

VLI-premie

Om de premie vlinderbloemigen (€ 450 of € 600/ha) te ontvangen teelt u gedurende vijf opeenvolgende jaren vlinderbloemige gewassen als hoofdteelt. Denk aan grasklaver, tuin- en veldbonen, luzerne, klaver, etc. Sinds vorig jaar moet de premie vlinderbloemigen voorafgaand aan de verzamelaanvraag aangevraagd worden. De deadline nadert: concreet kan men via het e-loket tot 30 november een nieuwe overeenkomst aangaan voor 5 jaar. Landbouwers met een lopende VLI-premie hoeven dit najaar geen actie te ondernemen.

De VLI-premie wordt aangegaan voor vijf jaar en voor een verbintenisoppervlakte van min. 0,5 ha. Bij tekort komen er sancties en bij overschot wordt tot maximaal 120% uitbetaald. Als men tijdens de vijfjarige looptijd de verbintenisoppervlakte wil wijzigen, kan de verbintenis worden stopgezet en vervangen door een nieuwe. Meer info over de voorwaarden van de premie vlinderbloemigen vindt u hier.

Stikstofbindende gewassen als EAG

Indien u vlinderbloemigen als hoofdteelt inzaait, telt dit mee als ecologisch aandachtsgebied (EAG) stikstofbindende gewassen voor 70% van de oppervlakte. Hetzelfde geldt voor mengsels van vlinderbloemigen als hoofdteelt, maar niet als gras is bijgemengd (vb. grasklaver, grasluzerne). Als de vlinderbloemigen worden ingebracht als EAG, is geen dubbelfinanciering met de VLI-premie mogelijk (zie hierboven). De oppervlakte wordt wel meegeteld voor de verbintenisoppervlakte, maar de premie voor deze oppervlakte wordt niet uitbetaald.

Groenbedekkersmengsel als EAG

Grasklaver, grasluzerne en andere mengsels van vlinderbloemigen (min. twee groenbedekkers) kunnen gebruikt worden als groenbedekking i.k.v. EAG. Let wel op dat de groenbedekker moet ingezaaid worden voor 1 oktober en na de minimale aanhoudingsvoorwaarden ingewerkt dient te worden. Dus een EAG groenbedekkingsnateelt kan niet blijven liggen als hoofdteelt in 2017.

Vergroening gewasdiversificatie

Naast EAG is de andere vergroeningsverplichting gewasdiversificatie. Als in het mengsel grassen zijn opgenomen (vb. grasklaver, grasluzerne), wordt het als teeltgroep ‘grasland’ beschouwd. Als er al graslanden aanwezig zijn, vormen de vlinderbloemigen dan geen bijkomende teelt. Dit is wel het geval voor andere vlinderbloemigen zoals bijvoorbeeld rode klaver, die dan –naast de grassen- een bijkomende teelt vormen en u zo helpen aan de vergroeningsverplichting te voldoen.

Grasklaver voor derogatie en vanggewas

Een groot voordeel van de hoofdteelt grasklaver is dat het sinds dit jaar in aanmerking komt voor derogatie. Voorwaarde is dat er minder dan 50% klaver ingezaaid wordt. Grasklaver kan eveneens voor 1 oktober ingezaaid worden als vanggewas op focusbedrijven.

Grasklaver als erosiestrook

Een 12 meter brede strook van grasklaver of grasluzerne kan in aanmerking komen als erosiestrook in het kader van de randvoorwaarden erosie. Voor deze stroken kan eveneens de VLI-premie aangevraagd worden (zie eerder).

SBB zal voor u - indien gewenst - de VLI-premie aanvragen, maar dan moet u ons hiertoe expliciet opdracht geven.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.