Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

VLIF-subsidie voor investeringen in de sierteelt

Gepubliceerd op 27-11-17

De nieuwe VLIF_reglementering is sinds 01/01/2015 gestart. Na 2 jaar zijn de eerste ervaringen bekend en wordt stillaan duidelijk wanneer en waarvoor investeringssteun mogelijk is. Ook de opvolging van de dossiers via e-loket vraagt de nodige aanpassingen. Sierteeltbedrijven met investeringsplannen hebben tal van mogelijkheden binnen het VLIF.


Ervaringen na 2 jaar in nieuwe VLIF-reglementering

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe VLIF reglementering van kracht. Zonder enige overdrijving is dit een serieuze trendbreuk met het verleden en dit voor zowel de vestigingssteun als voor de investeringssteun. De eerste 2 jaar na de invoering van het nieuwe VLIF zijn de eerste ervaringen gekend. Het aanvragen van investeringssteun per kwartaal en de bijhorende selectie procedure zorgt dat er pas na ieder kwartaal zekerheid is over de aangevraagde investeringen.


Strikte timing voor aanleveren gegevens bij ingediende dossiers

Verder hanteert het VLIF een strikte timing met betrekking tot de opvolging van de aanvraag. Zo moet er bijvoorbeeld  binnen 9 maanden na de selectie van een VLIF aanvraag een geldige stedenbouwkundige vergunning op het e-loket worden opgeladen. Tuinbouwbedrijven die met plannen zitten in kader van een uitbreiding moeten dan ook tijdig starten met een stedenbouwkundige aanvraag (omgevingsvergunning sinds februari 2017), de eventuele bijhorende archeologienota (vanaf 5.000m²) en afwijkingsdossier voor de brandweer. Dit betekent dat bedrijven die een VLIF aanvraag doen voor investeringssteun voor een nieuw project mogelijks in de problemen kunnen komen met het tijdig aanleveren van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning binnen de 9 maanden na aanvraag van de investeringssteun. Het is dan ook van belang om op het juiste ogenblik de VLIF-aanvraag in te dienen.

Na 2 jaar stellen we vast dat de selectieresultaten van de VLIF-aanvragen sterk afwijken per kwartaal. Zo zien we dat het eerste en vierde kwartaal de voorbije 2 jaren minder gunstige selectieresultaten opleverde. Zeker voor aanvragen in de subsidie-categorie van 15%  merken we dat zeker niet alle investeringslijnen de selectie halen. Bij iedere aanvraag is het afwachten of de verschillende investeringslijnen geselecteerd worden.

De berichtgeving vanuit het VLIF verloopt sinds 2015 via het e-loket. Vele bedrijven hebben nog niet de weg gevonden om vlot met het e-loket te werken. Toch moet de berichtgeving omtrent een lopende VLIF aanvraag zeer attent worden opgevolgd omdat er strikte timing worden gehanteerd voor het aanleveren van (vergunningen, facturen, bankgegevens, …). Het laattijdig opladen van deze gegevens kan ervoor zorgen dat uw VLIF aanvraag voor investeringssteun alsnog niet goedgekeurd wordt, ondanks dat ze eerder wel werd geselecteerd.


Kansen voor VLIF investeringssteun in de sierteelt

De sierteelt blijft continu in beweging en op verschillende bedrijven wordt er terug geïnvesteerd zowel in uitbreiding als in optimalisatie en automatisatie. Zowel voor de volle grond siertelers als containervelden als glasteelt komen veel investeringen in aanmerking voor VLIF-steun. Een typisch voorbeeld is LED verlichting. Deze toch wel vrij zware investeringen scoren zeer hoog in de selectiecriteria en zijn dus bijna altijd geselecteerd met 30 % steunpercentage.

Verder zijn er drie grote groepen investeringen die vrij hoog scoren in de selectiecriteria. Met name investeringen in de opvang en behandeling van water (zowel regenwater als bijvoorbeeld drainwater), investeringen in automatisatie en investeringen in energiebesparende maatregelen. Voorbeelden van een aantal mogelijke steunpercentages worden in de tabel hierna opgelijst.

Tabel: Overzicht mogelijke VLIF-ondersteuningen voor investeringen in de sierteelt

 

Investeringen

Steunpercentage

Wateropvang en behandeling

Waterbassin

Opslag drainwater

Druppelbevloeiing

Opslag spuiwater en/of drainwater

Waterbehandeling

Containervelden

Doseerinstallaties

30%

30%

30%

30%

30%

15%

15%

Automatisatie

Klimaatcomputer

GPS

Automatische besturing trekker

Buffertafels, draaitafel

Geavanceerde inpotmachines

Opraap en neerzet robots

Sorteer- en verwerkingsmachines

Automatische oogstmachines

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

15%

Energiebesparende maatregelen                   

Dubbele folie

Rookgascondensator

Energieschermen

Buffertank

Gasverwarmingsinstallatie

30%

30%

30%

30%

30%

Bovenstaande tabel geeft slecht een beperkt overzicht van mogelijke investeringen die door het VLIF ondersteund worden bij investeringen in de sierteelt.

Naast de grote drie groepen investeringen komen ook het klassieke tuinbouwmateriaal nog in aanmerking voor steun (tractoren, frezen, spitmachines,…). In de selectiecriteria scoren deze echter niet altijd even hoog  Om een exact beeld te krijgen van wat voor een concrete investering mogelijk is kan best contact opgenomen worden met een bedrijfsadviseur of de buitendiensten van het VLIF. Aanvragen waarbij de verkeerde investeringscodes gebruikt worden zullen na controle niet goedgekeurd worden door het VLIF.

Bedrijven die overwegen om verder uit te breiden of te automatiseren hebben mogelijkheden om hiervoor investeringssteun van het VLIF te ontvangen. Vraag hiervoor tijdig advies van wat wel of niet kan gesubsidieerd worden en bespreek dit met uw bedrijfsadviseur zodat alle voorwaarden voor een correcte VLIF-aanvraag in orde zijn.

Meer info

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw of in de SBB brochure  ‘Steunmaatregelen in land- en tuinbouw’

 

Koen

Koen

bedrijfseconomisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.