Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vlabel belast uitwerking optioneel conventioneel beding van terugkeer met verkooprecht!

Gepubliceerd op 18-05-16

Wie iets schenkt, heeft dikwijls de wens dat het geschonken goed naar hem terugkeert ingeval de begiftigde als eerste komt te overlijden.

De wet voorziet echter in een wettelijke terugkeer van de geschonken goederen ingeval de begiftigde als eerste komt te overlijden zonder afstammelingen en onder voorwaarde dat de geschonken goederen zich nog in natura in de nalatenschap van de begiftigde bevinden. Indien de begiftigde desgevallend wel afstammelingen nalaat, zal de wettelijke terugkeer niet kunnen toegepast worden en zal de normale wettelijke devolutie worden toegepast.

Het nadeel verbonden aan deze wettelijke terugkeer was dat deze terugkeer van de geschonken goederen belast werd in de erfbelasting. Op deze manier werden de geschonken goederen eigenlijk dubbel belast, namelijk een eerste keer bij de schenking (schenkbelasting) en een tweede maal bij het overlijden van de begiftigde (erfbelasting).

Een oplossing om deze dubbele belasting te vermijden, werd gevonden in het 'conventioneel' beding van terugkeer. Dit beding werd opgenomen in de schenkingsakte en voorzag in de terugkeer van de goederen naar de schenker ingeval de begiftigde als eerste kwam te overlijden al dan niet met afstammelingen. Ingeval de terugkeer van de geschonken goederen plaats vond op basis van een 'conventioneel' beding van terugkeer, werd de terugkeer niet belast in de erfbelasting. Het opnemen van zulke clausule in de schenkingsakte was bijgevolg uitermate belangrijk en vereiste een extra waakzaamheid van de notaris.

Sinds 24 januari 2014 heeft de wetgever een vrijstelling ingevoerd voor de toepassing van de wettelijke terugkeer. Ingeval de begiftigde als eerste komt te overlijden, zullen de goederen terugkeren naar de schenker zonder dat hierop erfbelasting verschuldigd is. De wettelijke terugkeer speelt slechts ingeval de begiftigde als eerste komt te overlijden zonder kinderen. In de aangifte van nalatenschap dient ook uitdrukkelijk om deze vrijstelling van erfbelasting verzocht te worden.

Een conventioneel beding van terugkeer kan bijgevolg nog steeds nuttig zijn voor de gevallen dat de begiftigde komt te overlijden met afstammelingen.

In de praktijk wordt dit conventioneel beding van terugkeer vaak 'optioneel' gemaakt zodat de schenker op het moment van het overlijden van de begiftigde de keuze wordt gelaten om zich al dan niet op de terugkeer te beroepen. Indien de schenker op dat moment zelf reeds een aanzienlijke leeftijd heeft bereikt en de begiftigde heeft kinderen nagelaten, is het soms meer wenselijk om de goederen te laten vererven dan ze eerst te laten terugkeren naar de initiële schenker.

In haar standpunt 16030 de dato 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst echter beslist om de terugkeer van goederen die gebeurt op basis van een optioneel conventioneel beding van terugkeer, te belasten door op deze terugkeer het verkooprecht te heffen. Dit wil zeggen dat er in Vlaanderen 10% registratiebelasting zal verschuldigd zijn ingeval de goederen terugkeren naar de schenker die zich beroept op het optioneel beding van terugkeer dat werd opgenomen in diens schenkingsakte. Is het beding niet optioneel, dan gebeurt de terugkeer nog steeds onbelast.

Een goede en nauwkeurige redactie van clausules in de schenkingsakte is bijgevolg aangewezen. SBB kan u hierbij adviseren en bijstaan. Aarzel niet onze juridische consulenten te contacteren

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.