Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Verzamelaanvraag na de deadline van de verzamelaanvraag

Gepubliceerd op 25-05-16

De deadline voor het indienen van de verzamelaanvraag is al even achter de rug (cf. 21 april). Voor vele landbouwers en dienstverleners was het weer een hele klus om alle aanvragen tijdig in te dienen. Indien u uw verzamelaanvraag nog niet heeft ingediend, doe dit dan zo snel mogelijk om verder verlies van premies te vermijden. Wees u er verder van bewust dat wijzigingen aan uw percelen of teeltplan steeds onmiddellijk gemeld moeten worden aan de betrokken buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Tot 31 mei kan dit nog vrij eenvoudig voor bepaalde acties. We geven graag een overzicht.

Beperkte wijzigingen mogelijk tot 31 mei

Indien uw verzamelaanvraag tijdig ingediend werd (dus voor 21 april), kan u nog tot en met 31 mei wijzigingen doorvoeren aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag. Denk hierbij aan percelen schrappen, toevoegen, teeltcodes aanpassen, bijkomende bestemmingen schrappen of toevoegen, percelen voor beheerovereenkomsten of agromilieumaatregelen aanpassen, etc. Ook de premie jonge landbouwers en aanvraag van rechten uit reserve kunnen nog tot 31 mei aangevraagd worden, dit wordt ook aanzien als wijziging. Voorwaarde is wel steeds dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Verzamelaanvraag en derogatie

Voor derogatiebedrijven is het tijdig indienen van de verzamelaanvraag zeer belangrijk voor een geldige derogatieaanvraag. Als u uw verzamelaanvraag tijdig ingediend heeft, kunt u nog aanpassingen doen aan de derogatiepercelen tot en met 31 mei. Denk hierbij aan wijzigingen hoofdteelt, wijzigen voor- of nateelten, aanduiden extra percelen voor derogatie, etc. Als u geen percelen heeft aangeduid, zal u ook geen derogatie worden toegekend.

Grafische overlappingen oplossen voor 31 mei

31 mei geldt als belangrijke deadline voor het oplossen van grafische overlappingen. Dit zijn overlappingen tussen twee ingediende percelen, meestal door twee verschillende aanvragers. De grafische overlappingen tussen percelen worden onmiddellijk bij het invullen van uw verzamelaanvraag getoond onder ‘Opmerkingen’. Het is van groot belang om uw grafische overlappingen op te lossen, aangezien deze van invloed kunnen zijn op uw vergroeningseisen en de uitbetaling van uw premies.

In vele gevallen is de grafische overlapping eenvoudig op te lossen, bijvoorbeeld door hier en daar kleine aanpassingen aan de intekening van het perceel te doen. Vaak gaat het ook om een overlapping “in de tijd” en volstaat het dat één van de beide aanvragers de code G toevoegt en de andere aanvrager een overnamedatum (datum ingebruikname) toevoegt.

Soms is de grafische overlapping echter ook een gevolg van onenigheid. Indien de grafische overlapping niet is opgelost op 31 mei, volgt de interne controle van het Departement Landbouw en Visserij met in vele gevallen ook een sanctie (overaangifte) tot gevolg. Als er na de controle onduidelijkheid blijft bestaan wordt er ambtelijke geschrapt. Zo kunnen er dus vele jaren premies misgelopen worden. In elk geval geldt dat de premies toehoren aan de effectieve en rechtmatige gebruiker van het perceel.

Najaar

Tot slot zijn er ook in het najaar enkele belangrijke datums i.vm. de premies. Landbouwers die nieuwe beheerovereenkomsten, agromilieu- of andere plattelandsmaatregelen willen afsluiten, moeten dit in het najaar doen. Ook landbouwers met rechten voor de zoogkoeienpremie of vleeskalverpremie moeten op het einde van 2016 een deelnameverklaring indienen voor premies in 2017.

In het najaar is het eveneens van belang om de aangegeven percelen met groenbedekkers als EAG van de verzamelaanvraag te updaten. Departement Landbouw en Visserij heeft immers aangegeven er strenger op toe te zien dat de aangegeven groenbedekkers ook effectief gerealiseerd worden. Teeltwijzigingen van de groenbedekkers voor EAG kunnen doorgegeven worden tot de uiterste inzaaidatum. Dit is in de Polders en Duinen tot 1 september 2016 en in de andere landbouwstreken tot 1 oktober 2016. SBB-klanten krijgen een handige groenbedekkersfiche om het overzicht op hun groenbedekkers te bewaren.

Meer informatie

Meer info bij de SBB-consulent in uw buurt of in de informatiefiche van Dept. LV

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.