Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Verplichting groenbedekkers als EAG 2016

Gepubliceerd op 25-08-16

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe betalingsrechtenregeling van start gegaan waar de vergroeningsbetaling een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Een land- of tuinbouwbedrijf met 15 ha of meer bouwland moet dan minstens 5 % van het areaal bouwland inrichten als Ecologisch Aandachts Gebied. De meest gekozen maatregel hiervoor blijkt het inzaaien van een mengsels van groenbedekkers het komende najaar. We herinneren u even aan de voorwaarden en aan enkele belangrijke versoepelingen die nog aanvaard zijn geworden.

Voor de uitgebreide tekst verwijzen we naar de pdf.

Belangrijkste voorwaarden voor het mengsel groenbedekker

Inzaai van een mengsel
De vergeroeningsmaatregel groenbedekking moet aangelegd worden door het inzaaien van een mengsel van groenbedekkers of vanggewas of door gras onder het hoofdgewas in te zaaien. Bij het inzaaien van een mengsel geldt een minimale zaaidichtheid van 50% ten opzichte van de aangegeven minimale zaaidichtheid en dit voor minstens 2 gewassen uit het mengsel die op de 'officiële' lijst van groenbedekkers EAG voorkomen. Bovendien moet er gecertificeerd zaaizaad gebruikt worden. De lijst van groenbedekkers is aangepast : bvb Engels en Italiaans raaigras zijn twee verschillende groenbedekkers. Dus indien je half Engels (15 kg/ha) en half Italiaans (15 kg/ha) raaigras inzaait voldoe je aan de voorwaarden van een mengsel. In de verzamelaanvraag moet de nateeltcode 659 (mengsel van niet-vlinderbloemigen) zijn ingevuld.

Percelen die in de verzamelaanvraag niet tijdig als EAG opgegeven zijn met de teeltcodes 657,658,659 of 660 kunnen nu ook niet meer in aanmerking komen voor EAG. Percelen die wel met EAG zijn opgegeven maar niet volgens de voorwaarden worden ingezaaid komen niet in aanmerking voor EAG maar in tegenstelling tot de vroegere groenbedekkingspremie GB2 zal een 'overaangifte' niet leiden tot bijkomende sancties. Met andere woorden : indien u een aangegeven perceel mengsel van groenbedekking niet inzaait zonder dat u dit afmeldt zal dit niet leiden tot sancties. Bij controle houdt men enkel rekening met die percelen die wel voldoen aan alle voorwaarden.
Uiteraard zal men ook nooit meer oppervlakte EAG-groenbedekking aanvaarden dan er aangegeven is in de verzamelaanvraag op datum van 31 mei 2016. De aangifte op dat moment is het 'plafond'.

Te respecteren data
Per landbouwstreek gelden uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiodes:

  • Polders en Duinen: inzaaien voor 1/9 en minstens aanhouden tot 15/10 
  • Leemstreek: inzaaien voor 1/10 en minstens aanhouden tot 1/12 
  • Zandleemstreek e.a.: inzaaien voor 1/10 en minstens aanhouden tot 1/2.  

Een groenbedekker of vanggewas mag na de uiterste datum van de minimale aanhoudingsperiode steeds geoogst, gemaaid of begraasd worden. Onder strikte voorwaarden kan een groenbedekker of vanggewas ook geoogst, gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. Deze voorwaarden zijn de volgende:

Om de zaadvorming te voorkomen is maaien of klepelen tijdens de aanhoudingsperiode wel toegestaan, voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt. De groenbedekker mag in elk geval niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden.

U moet het betrokken perceel minstens van 21/4 tot en met 31/12 in eigen gebruik hebben en u mag tenzij uitzonderingen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Nuttige info voor focusbedrijven

Overal waar de (hoofd)teelt en de bodem het toelaat, moeten focusbedrijven een vanggewas inzaaien, ook als er geen bemesting na de oogst voorzien is. De inzaai gebeurt het best zo snel mogelijk en ten laatste 1 maand na de oogst van de hoofdteelt.

Deze verplichting staat helemaal los van de verplichtingen inzake vergroening.

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.