Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Verplichte teeltrotatie bij aardappelen

Gepubliceerd op 02-06-17

De verplichting om een driejaarlijkse teeltrotatie bij aardappelen toe te passen wordt opgelegd vanuit verschillende invalshoeken. De teler die regelmatig aardappelen in het teeltplan opneemt, is er zich van bewust hoe belangrijk deze teeltrotatie is bij het vermijden van ziektes en het optimaal houden van de bodemkwaliteit.

 

1 Het FAVV

1.1 De algemene teeltrotatie aardappelen 

De verplichte teeltrotatie voor aardappelen vindt zijn oorsprong vanuit de fytosanitaire regelgeving die het FAVV oplegt ter bestrijding van nematoden (aardappelcystenaaltje). Deze verplichte teeltrotatie houdt in dat op een perceel slechts een keer om de drie jaar aardappelen geteeld mag worden. Voor pootaardappelen geldt er een vierjaarlijkse teeltrotatie. De primeuraardappelen zijn de enige uitzondering op de regel, op voorwaarde dat deze aardappelen volledig geoogst zijn voor 20 juni.

1.2 Teeltrotatie als bruinrot-maatregel 

Ook het gevaar voor een besmetting van de aardappelteelten met de bruinrotbacterie via het oppervlaktewater blijft bestaan. Daarom zijn verschillende beschermende maatregelen voor de betrokken 44 gemeenten uit Antwerpen en Limburg van toepassing. Er zijn maatregelen opgelegd voor de teelt van tomaten, aubergines en aardappelen. Voor deze laatste geldt er een verplichte driejaarlijkse teeltrotatie. 

Naast de teeltrotatie zijn er ook nog andere maatregelen ter bescherming tegen de bruinrotbacterie. Voor meer informatie kan men terecht op www.favv.be of bij het PCE van Antwerpen of Limburg.

Sectorgidsen en lastenboeken

Omwille van het financiële voordeel op de jaarlijkse FAVV-bijdrage en omdat verschillende afnemers dit opleggen alvorens producten af te nemen, zijn veel land- en tuinbouwers gecertificeerd voor een sectorgids en/of lastenboek. Een sectorgids bevat alle voorschriften onder bevoegdheid van het FAVV en die van toepassing zijn op de sector waar de sectorgids betrekking op heeft. Een lastenboek gaat verder dan het wettelijke minimum van de sectorgids en zal bijkomende voorschriften opleggen.

Aangezien de sectorgidsen (en lastenboeken) alle voorschriften onder bevoegdheid van het FAVV opneemt, behoort de teeltrotatie aardappelen ook tot één van deze voorschriften. 

Ook hier geldt dezelfde verplichting van een driejaarlijkse teeltrotatie voor aardappelen. Voor pootaardappelen geldt er een vierjaarlijkse teeltrotatie. De primeuraardappelen zijn de enige uitzondering op de regel, op voorwaarde dat deze aardappelen volledig geoogst zijn voor 20 juni.

 

3. De randvoorwaarden en minimumeisen voor agromilieumaatregelen

De teeltrotatie van aardappelen stond voorheen als één van de vereisten in het kader van de randvoorwaarden voor alle aangevraagde premies. Deze verplichte teeltrotatie werd inmiddels geschrapt in het kader van de randvoorwaarden. Ook bij de minimumvereisten voor het ontvangen van de subsidie uit agromilieumaatregelen is de vierjaarlijkse teeltrotatie voor aardappelpootgoed geschrapt vanaf 2015.

Je komt de aanduidingen A1, A2 en A3 wel nog steeds tegen in de verzamelaanvraag, zodat je duidelijk kunt zien hoe je de verplichte teeltrotatie voor aardappelen verder moet toepassen.

4. Het belang van een correct teeltplan

Het niet respecteren van de opgelegde teeltrotatie voor aardappelen heeft geen gevolgen meer voor de directe betalingen of voor de uitbetaling van de agromilieumaatregelen, maar heeft echter wel nog gevolgen voor de certificatiestatus van het bedrijf. Deze gevolgen kunnen leiden tot het niet verkrijgen van een certificaat, het verhogen van de FAVV-bijdrage tot zelfs het niet kunnen verkopen van de aardappelen. 

Het belang van een correct teeltplan is in het huidige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) alleen maar toegenomen. Heel wat landbouwers passen hun teeltplan aan om voldoende gewasdiversificatie op het bedrijf te kunnen voorleggen. De landbouwer moet namelijk beschikken over een 3de teelt indien hij meer dan 30 ha bouwland beheert. In het kader van deze maatregel kunnen landbouwers starten met het telen van aardappelen en moet er rekening gehouden worden met de verplichte teeltrotatie.

Bijkomend moet er jaarlijks een VLAM-bijdrage betaald worden door de aardappeltelers en mogelijks ook het Solidariteitsfonds Aardappelen. Bij dit laatste worden er enkel bijdragen geïnd indien het Fonds het jaar voordien heel wat landbouwers vergoed heeft in het kader van een bruin- of ringrotbesmetting. De voorgaande drie kalenderjaren zijn er daarom geen bijdragen meer geïnd bij de betrokken landbouwers. Om te bepalen welke landbouwers deze bijdragen moeten betalen wordt er gekeken naar de verzamelaanvraag, met name de gebruiker van de aardappelpercelen op 31 mei.

 

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.