Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vergeet uw verzamelaanvraag niet in te dienen voor 21 april

Gepubliceerd op 17-04-18

De deadline voor het indienen van de verzamelaanvraag is zaterdag 21 april. Indien u uw verzamelaanvraag nog niet heeft ingediend, doe dit dan zo snel mogelijk. Een laattijdige indiening leidt immers tot verlies van premies en voor derogatiebedrijven voor een verlies van derogatie. Tot 31 mei kan u vervolgens nog vrij eenvoudig wijzigingen aanbrengen aan uw percelen of teeltplan voor bepaalde acties. We geven graag een overzicht.

Beperkte wijzigingen mogelijk tot 31 mei

Indien uw verzamelaanvraag tijdig ingediend werd (dus voor 21 april), kan u nog tot en met 31 mei wijzigingen doorvoeren aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag. Denk hierbij aan percelen schrappen, toevoegen, teeltcodes aanpassen, bijkomende bestemmingen schrappen of toevoegen, percelen voor agromilieumaatregelen aanpassen, etc. Ook de premie jonge landbouwers en aanvraag van rechten uit reserve kunnen nog tot 31 mei aangevraagd worden, dit wordt ook aanzien als wijziging. Voorwaarde is wel steeds dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Verzamelaanvraag en derogatie

Voor derogatiebedrijven is het tijdig indienen van de verzamelaanvraag zeer belangrijk voor een geldige derogatieaanvraag. Als u uw verzamelaanvraag tijdig ingediend heeft, kunt u nog aanpassingen doen aan de derogatiepercelen tot en met 31 mei. Denk hierbij aan wijzigingen hoofdteelt, wijzigen voor- of nateelten, aanduiden extra percelen voor derogatie, etc. Als u geen percelen heeft aangeduid, zal u ook geen derogatie worden toegekend.

Grafische overlappingen oplossen voor 31 mei

31 mei geldt als belangrijke deadline voor het oplossen van grafische overlappingen. Dit zijn overlappingen tussen twee ingediende percelen, meestal door twee verschillende aanvragers. De grafische overlappingen tussen percelen worden onmiddellijk bij het invullen van uw verzamelaanvraag getoond onder ‘Opmerkingen’. Het is van groot belang om uw grafische overlappingen op te lossen, aangezien deze van invloed kunnen zijn op uw vergroeningseisen en de uitbetaling van uw premies.

In vele gevallen is de grafische overlapping eenvoudig op te lossen, bijvoorbeeld door hier en daar kleine aanpassingen aan de intekening van het perceel te doen. Vaak gaat het ook om een overlapping “in de tijd” en volstaat het dat één van de beide aanvragers de code G toevoegt en de andere aanvrager een overnamedatum (datum ingebruikname) toevoegt.

Soms is de grafische overlapping echter ook een gevolg van onenigheid. Indien de grafische overlapping niet is opgelost op 31 mei, volgt de interne controle van het Departement Landbouw en Visserij met in vele gevallen ook een sanctie (overaangifte) tot gevolg. Als er na de controle onduidelijkheid blijft bestaan wordt er ambtelijk geschrapt. Zo kunnen er dus vele jaren premies misgelopen worden. In elk geval geldt dat de premies toehoren aan de effectieve en rechtmatige gebruiker van het perceel.

Meer informatie

Meer info bij uw SBB-consulent in uw buurt of in de informatiefiche van Dept. LV.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.