Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vergeet uw mestanalyse (MVC) niet bij de afvoer naar de mestverwerking of bij export!

Gepubliceerd op 21-09-16

De Mestbank zal voor de toekenning en de evaluatie van de NER-MVW en de overname van NER met plicht enkel rekening houden met transporten waarvoor er effectief mestverwerkingscertificaten (MVC) toegekend werden. Om in aanmerking te komen voor de toekenning van deze MVC is het van belang om alle regels te volgen. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van de MVC is dat er een geldige mestanalyse beschikbaar moet zijn.

Wanneer is een mestanalyse verplicht?

Voor het transport van en naar mestverwerkingsinstallaties en voor de export buiten Vlaanderen is een mestanalyse verplicht. Deze analyse mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Als uitzondering op deze algemene regel is er geen analyseplicht voor champost en paardenmest. Hier mag uitzonderlijk nog worden gebruikgemaakt van de forfaitaire cijfers. Naast champost en paardenmest geldt deze uitzondering op de analyseverplichting ook voor konijnenmest, geitenmest, schapenmest, nertsenmest, kalkoenenmest en mest afkomstig van ander pluimvee dan kippen en struisvogels.

Staalnames moeten voorgemeld worden

Vanaf 1 september 2014 moet wie meststalen neemt voor de aan- en afvoer van mest naar en van een verwerkingsinstallatie en voor de export van mest, die stalen aanmelden in het Staalname Melding Internet Loket (SMIL). De verwerker-staalnemer of de staalnemer van het labo dat de stalen neemt, moet die aanmelden in SMIL.

Nadat de stalen zijn aangemeld in SMIL en de analyse is uitgevoerd, bezorgt het labo de analyseresultaten via SMIL aan de VLM. De landbouwers of mestverwerkers moeten de analyseresultaten dus niet meer bezorgen aan de Mestbank. Stalen die niet voorgemeld worden, zijn niet rechtsgeldig voor de Mestbank.

Hoe lang mag een analyseresultaat gebruikt worden?

Het algemene principe is dat voor de aan- en afvoer van mest naar en van een verwerkingsinstallatie en voor de export van mest een mestanalyse vereist is van maximaal 3 maanden oud. Hoelang het analyseresultaat effectief gebruikt mag worden, hangt af van het soort staal:

Zelf stalen nemen? Alleen als 'verwerker-staalnemer'

Mestverwerkers mogen om deontologische redenen geen staalnames uitvoeren voor hun eigen installatie. Er geldt daarop één uitzondering: in het kader van de aangepaste wetgeving rond de nutriëntenopvolging van mestverwerkingsinstallaties kunnen de mestverwerkers bevoegd verklaard worden voor een staalname van de aangevoerde mest op hun eigen installatie. Die stalen mogen genomen worden door de mestverwerkers of hun personeel (via geregistreerde 'verwerker-staalnemers') of, zoals altijd, door een erkende staalnemer.

Aan welke minimale vereisten moet een analyseverslag voldoen?

Algemeen

Betreffende de monstername

Naast de inhoud aan N en P2O5, moet ook het gehalte aan droge stof vermeld worden op het analyseverslag. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen ook de inhoud aan ammoniakale N en minerale N van belang zijn. De eenheden moeten telkens vermeld worden in kg/1000 kg VM (= kg/ton).

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.