Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uitbreiding zwangerschapsverlof voor de zelfstandige moeder

Gepubliceerd op 13-07-16

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote heeft u na de geboorte van uw kind recht op een moederschapsuitkering op voorwaarde dat u bij uw ziekenfonds een wachttijd van 6 maanden vervuld heeft. Vanaf 1 januari 2017 zullen er belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan de huidige regeling. Uit een grote enquête van de vertegenwoordigende organisaties is immers gebleken dat de belangrijkste reden dat vrouwen geen zelfstandige willen worden in de moeilijke combinatie ligt van werk en gezin. Er zijn nu twee maatregelen genomen om het sociale statuut van vrouwelijke zelfstandigen te verbeteren. Ze worden van kracht vanaf 2017.

Wij schetsen voor u de huidige maatregel alsook de wijzigingen waaraan u zich in de toekomst mag verwachten.

De huidige regeling

De zelfstandige moeder kan in totaal maximum 8 weken rust opnemen. Behalve bij de geboorte van een meerling waar men recht heeft op 9 weken. De moederschapsrust bestaat uit een verplichte en een facultatieve rustperiode.

De verplichte bevallingsrust is een periode van 3 weken en bestaat uit één week verplichte voorbevallingsrust en twee weken verplichte nabevallingsrust.

De verplichte periode kan aangevuld worden met een periode van facultatieve (vóór- of na-) bevallingsrust. De facultatieve voorbevallingsrust kan u opnemen in de 2 weken voorafgaand aan de verplichte voorbevallingsrust. De facultatieve nabevallingsrust kan u per periode van 7 kalenderdagen opnemen in de 21 weken volgend op de verplichte bevallingsrust.

Wordt uw pasgeborene voor meer dan 7 dagen (te rekenen vanaf de geboorte) gehospitaliseerd, dan kan uw moederschapsrust nog verder verlengd worden. De moederschapsrust wordt uitgebreid met het aantal volledige weken hospitalisatie van het kind. Met de eerste 7 dagen hospitalisatie houdt men echter geen rekening en de duur van de verlenging is beperkt tot maximaal 24 weken.

De betaling van de moederschapsuitkering gebeurt uiterlijk één maand na de laatste week van de nabevallingsrust. Neemt u de facultatieve nabevallingsrust gespreid op dan wordt de moederschapsuitkering betaald uiterlijk één maand na de laatste week van elke periode van opname.

Wat zal er veranderen in de toekomst?

De maximumtermijn van 8 weken wordt met 4 weken verlengd. Hierdoor bedraagt de moederschapsrust vanaf 2017 voortaan maximum 12 weken in plaats van 8 weken. Ook in de nieuwe regeling maakt men een onderscheid tussen de verplichte en de facultatieve rust. De verplichte moederschapsrust bestaat uit 3 weken, de facultatieve rust uit de overige 9 weken.

Nieuw is ook dat u de keuze heeft om de moederschapsrust voltijds dan wel halftijds op te nemen. Kiest u voor het voltijds verlof dan dient u iedere beroepsactiviteit stop te zetten. U ontvangt ter vervanging het volledige bedrag van de moederschapsuitkering. Opteert u voor het deeltijds verlof dan worden de 9 facultatieve weken herleid naar 18 halftijdse weken. U mag uw activiteit nog halftijds verder uitoefenen en u ontvangt de helft van de moederschapsuitkering. Zo beoogt men een betere combinatie tussen uw werk en uw gezin mogelijk te maken.

Waar tot nu toe het facultatieve verlof moet opgenomen worden binnen de 21 weken zal dit vanaf 2017 moeten opgenomen worden binnen de 36 weken na de verplichte nabevallingsrust.

Tot slot voorziet men dat er vrijstelling van bijdragen mét behoud van rechten kan toegekend worden. Maar deze laatste maatregel moet echter nog in het Staatsblad gepubliceerd worden opdat deze uitwerking zou krijgen.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.