Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

U wenst verminderde sociale bijdragen te betalen?

Gepubliceerd op 01-04-15

Met ingang van 2015 werd de berekening van uw sociale bijdragen grondig gewijzigd. Aanvankelijk wordt uw bijdrage als zelfstandige berekend op basis van het inkomen van drie jaar voordien. Zo wordt de bijdragen voor 2015 voorlopig berekend op uw inkomen van 2012. Deze wettelijke voorlopige bijdrage zal nadien echter herrekend worden op basis van de inkomsten van het jaar zelf. U kunt vermindering van de verplichte voorlopige bijdragen aanvragen indien uw inkomen een bepaalde inkomstengrens niet overstijgt.

Inkomsten onder de wettelijk vastgelegde drempel

Enkel wanneer u kunt aantonen dat uw inkomsten onder één van de wettelijk vastgelegde inkomensgrenzen zal komen te liggen, kan u aanspraak maken op een vermindering van sociale bijdragen. Als zelfstandige in hoofdberoep heeft u slechts twee mogelijkheden:

Voor zelfstandigen die niet in hoofdberoep zijn aangesloten, gelden andere inkomensgrenzen.

Hoe bewijs je dit?

U dient uw aanvraag tot vermindering steeds te motiveren. Aan de hand van concrete bewijsstukken moet u aantonen dat uw inkomsten lager zullen liggen dan deze van drie jaar voordien én bovendien zullen dalen tot onder de wettelijk vastgelegde inkomensgrenzen. U moet hiervoor de nodige documenten aanbrengen waaruit een inkomensdaling kan afgeleid worden. Wanneer de aangebrachte elementen niet voldoen, kan het sociaal verzekeringsfonds uw aanvraag weigeren wegens gebrek aan objectieve elementen! 

De objectieve elementen worden getoetst aan drie groepen van criteria namelijk:

Om in aanmerking te komen voor bijdragevermindering moet uw dossier beantwoorden aan minstens twee van de drie groepen van criteria. Bovendien moet minstens één element uit de tweede of derde groep komen. 

U dient rekening te houden met de risico's die aan de aanvraag tot vermindering van sociale bijdragen zijn verbonden. Blijkt bij de vaststelling van het definitieve inkomen dat de vermindering van bijdragen ten onrechte aangevraagd werd, zal u verhogingen moeten betalen. U kunt dit voorkomen door tijdig nog vrijwillig bij te betalen. Kortom, de aanvraag tot vermindering van bijdragen moet goed geargumenteerd en onderbouwd worden en het verloop van uw inkomsten van dat jaar moet goed opgevolgd worden. Uw accountant kan u hierin bijstaan!

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.