Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

U pacht met twee een grond en de andere pachter wenst zijn activiteit te stoppen. Betekent dit het einde van de pachtovereenkomst?

Gepubliceerd op 25-02-15

Wanneer één pachter zich terugtrekt betekent dit niet het einde van de pachtovereenkomst. De pachtwet voorziet in artikel 34bis immers dat "indien een landeigendom gezamenlijk gepacht wordt door verscheidene pachters en een van hen besluit om zich terug te trekken, dan wordt de pacht voortgezet door de andere pachters". De pachtovereenkomst loopt dus gewoon verder in naam van de overblijvende pachter. Uiteraard zijn hier de nodige formaliteiten aan verbonden.

Over welke situatie gaat het?

Het betreft hier het geval waarbij verschillende medepachters samen een stuk grond pachten in onverdeeldheid en één van de medepachters stelt een einde aan zijn pacht. Hij kan dit doen door ofwel opzegging te geven of door de pacht te beëindigen in overleg met de verpachter.

Wat is het gevolg van de pachtbeëindiging door de medepachter?

Het onverdeelde deel van de medepachter die zich terugtrekt komt van rechtswege toe aan de overige medepachters. De pachtovereenkomst in zijn geheel loopt dus gewoon door in hoofde van de pachters die geen opzeg deden. 

De verpachter kan van de uittredende pachter wel eisen dat deze samen met de overige pachters hoofdelijk gehouden blijft om de verplichtingen die voortvloeien uit de pacht verder na te leven. Stel dat de overblijvende pachters de pachtprijs niet betalen, dan kan de verpachter dus ook de betaling vorderen van de uittredende pachter.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.