Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Status focusbedrijven eindelijk gepubliceerd op het mestbankloket. Controleer dit voor jouw bedrijf.

Gepubliceerd op 26-04-19

Op vrijdag 19 april 2019 publiceerde de Mestbank jouw bedrijfsstatus 2019 op het Mestbankloket. De VLM stuurde hiervoor een e-mail of brief om je hiervan op de hoogte te stellen. Het is heel belangrijk om deze status te controleren. Hieraan kunnen immers maatregelen gekoppeld zijn, die je moet toepassen.

Maatregelen categorie 2 en 3

Als jouw bedrijf een focusbedrijf met maatregelen 2 of 3 is, is het belangrijk om deze ook onmiddellijk toe te passen. De belangrijkste zijn:

  • Er moet een bemestingsplan zijn,
  • Er mag slechts 90% (maatregelencategorie 2) of 80% (maatregelencategorie 3) van de normen Nwerkzaam en Ndierlijk toegepast worden,
  • Voor een focusbedrijf met maatregelen categorie 2 moet naast de gewone melding en registratie van een overeenkomst burenregeling elk bijkomend individueel transport van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit of naar een exploitatie die tot jouw bedrijf behoort in het kader van die burenregeling, voormelden en namelden bij de Mestbank.
  • Voor een focusbedrijf met maatregelen categorie 3 moet het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit of naar een tot jouw bedrijf behorende exploitatie, met inbegrip van het vervoer vanuit een bepaalde exploitatie naar de landbouwgronden van dezelfde exploitatie, gebeuren door een erkende mestvoerder. Dat betekent dat ook het vervoer van eigen mest naar eigen grond door een erkend mestvoerder moet gebeuren.
  • In het najaar moeten er ook vanggewassen ingezaaid worden en zal een nitraatresidubepaling op bedrijfsniveau uitgevoerd worden.
  • Er is geen derogatie mogelijk

Bezwaren

Als je bezwaar wil indienen tegen de status als focusbedrijf en de opgelegde maatregelen, moet dit uiterlijk op 20 mei 2019 gebeuren.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.